Į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas pretenduoja šeši kandidatai
Į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to rek­to­riaus par­ei­gas pre­ten­duo­ja še­ši kan­di­da­tai.

Kaip pranešė universitetas, kandidatų vardai ir pavardės paaiškės po trečiadienį vyksiančio uždaro rektoriaus rinkimų komisijos posėdžio, jame bus atplėšti dalyvių pateikti vokai.

Kandidatai bus kviečiami dalyvauti atvirame universiteto Tarybos posėdyje. Jis vyks rugsėjo 28 dieną, tuomet kandidatai prisistatys Klaipėdos universiteto Tarybai, Senatui, bendruomenei.

Rektoriaus rinkimai numatomi spalio viduryje.

Naujas Klaipėdos universiteto rektorius renkamas iš šių pareigų balandį pasitraukus profesoriui Eimučiui Juzeliūnui. Jis tokį sprendimą motyvavo noru suteikti naujai universiteto tarybai atnaujinti universiteto vadovybę.