Hiperaktyviems vaikams – smėlio liemenės
Ke­li šim­tai Vo­kie­ti­jos mo­kyk­lų ėmė pra­šy­ti, kad hi­pe­rak­ty­vūs vai­kai per pa­mo­kas vil­kė­tų smė­lio pri­pil­dy­tas lie­me­nes. Taip sie­kia­ma juos nu­ra­min­ti ir vyks­tant už­siė­mi­mams iš­lai­ky­ti suo­luo­se. Šis me­to­das su­lau­kė įvai­rių reak­ci­jų.

Anot Šiaurės Reino-Vestfalijos švietimo ministrės Yvonne Gebauer, tai neįprastas metodas, jo veiksmingumas nepagrįstas jokių tyrimų išvadomis. Be kita ko, kritikams šios liemenės kelia asociacijų su tramdomaisiais marškiniais, naudotais psichiatrijos ligoninėse. Vienas tėvų piktinosi, kad drabužis ne tik sukelia vaikui fizinį nepatogumą, nes yra sunkus, bet ir priverčia jaustis kvailiu prieš klasės draugus.

Vienos Hamburgo mokyklos pedagogė Gerhild de Wall tikino, kad vaikas vilki liemenę ne ilgiau kaip 30 minučių. Be to, jos žodžiais, mokiniai retkarčiais net susipeša dėl galimybės ją dėvėti. Mokytojos manymu, užvilkti hiperaktyviam vaikui liemenę daug geriau, negu girdyti vaistais. „Jų niekas neverčia to daryti per prievartą“, – aiškino G. de Wall, kuri apie tokį metodą sužinojo lankydamasi JAV. Ten jos kartais užvelkamos vaikams, sergantiems autizmu. Pedagogė pabrėžė, kad šis drabužis ne suvaržo, o padeda susikaupti.

Tokia liemenė sveria nuo 1,2 iki 6 kilogramų. / beluga-healthcare.de nuotrauka

Devynerių berniuko mama Barbara pasakojo, kad sūnus jau trejus metus mokykloje užsivelka 2 kg sveriančią liemenę. Ji tvirtino matanti teigiamą šio metodo poveikį. „Frederikas velkasi liemenę noriai. Ji padeda susikoncentruoti ir dalyvauti pamokose“, – sakė Barbara.