Grumtynės dėl reitingų: VU pagavo VGTU meluojant?
Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja, kad VGTU pa­te­ko tarp 100 ge­riau­sių pa­sau­lio aukš­tų­jų mo­kyk­lų, yra klai­di­nan­ti vi­suo­me­nę, ne­ati­tin­ka ti­kro­vės ir ku­ria pre­ce­den­tą, ga­lin­tį tu­rė­ti ne­igia­mų pa­da­ri­nių aukš­to­jo moks­lo sek­to­riaus re­pu­ta­ci­jai tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je.

Kasmet skelbiamuose dalykiniuose „QS World University Rankings by Subject“ aukštųjų mokyklų reitinguose šiemet įvertinti keturi Lietuvos universitetai: Vilniaus universitetas (VU), VGTU, Kauno technologijos universitetas ir Mykolo Romerio universitetas.

Šis reitingas vertina atskiras studijų kryptis. Patekimas tarp 100 geriausiai konkrečias studijas vykdančių įstaigų nereiškia, kad tokia pačia pozicija reitinguojama ir visa institucija. Aukštosios mokyklos reitinguojamos atskiru reitingu „QS World University Rankings“ – naujausi šio reitingo duomenys pasirodys birželio mėnesį. 2018 m. duomenimis, VGTU šiame reitinge užima 581–590 vietą.

Tad VGTU žiniasklaidai ir visuomenei išplatintoje informacijoje esantys teiginiai, kad „VGTU pateko į pasaulio universitetų šimtuką“, yra vertintini kaip neatitinkantys tikrovės ir klaidinantys.

Anot VU Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovės Vilmos Radzevičienės, tokia komunikacija prilygsta netikrų naujienų skleidimui, yra nesuderinama su universitetų misija ir sudaro prielaidas nepasitikėti visu universitetiniu sektoriumi.

„Laikais, kai pasaulis susiduria su milžinišku netikrų naujienų srautu, universitetai turėtų demonstruoti lyderystę, o ne imti pavyzdį iš tų, kurie įpratę manipuliuoti informacija ir kurti klaidinančias antraštes. Šiuo atveju matome, kad dalykiniai reitingai painiojami su instituciniais, naudojamasi visuomenės neįsigilinimu į reitingų specifiką dėl trumpalaikio populiarumo“, – teigia V. Radzevičienė.

Ji priduria, kad šis pareiškimas nemenkina puikių ir kasmet gerėjančių šalies mokslininkų rezultatų, ir kartu ragina universitetus pateikti teisingus ir patikrinamus duomenis.

„Raginu nesuprasti klaidingai – džiaugiamės kolegų mokslininkų pasiekimais ir linkime kuo geresnių rezultatų visiems universitetams, o diena, kai kažkuris Lietuvos universitetas pateks į geriausių pasaulyje šimtuką, prilygs valstybinei šventei. Tačiau artėjant stojimų laikotarpiui klaidinti stojančiuosius, jų tėvus ir visuomenę yra neetiška ir netoleruotina, todėl stovėti nuošalyje ir tylėti neketiname“, – sako ji.

„QS World University Rankings by Subject“ reitinge studijų kryptys vertinamos atsižvelgiant į reputaciją tarp darbdavių, akademinę reputaciją, mokslo darbų citavimus ir H indeksą, matuojantį mokslo darbų reikšmę.