Gintautas Trimakas atleidžiamas iš VDA
Po Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Se­na­to spren­di­mo, kad ne­tin­ka­mai elg­da­ma­sis su stu­den­tė­mis pa­žei­dė eti­ką, fo­tog­ra­fas Gin­tau­tas Tri­ma­kas iš aukš­to­sios mo­kyk­los at­lei­džia­mas ša­lių su­si­ta­ri­mu.

VDA rektorius Audrius Klimas BNS neatskleidė konkrečių Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato G. Trimako atleidimo sąlygų, argumentuodamas, kad sutartyje yra punktas dėl konfidencialumo.

„G. Trimakas pasitarė su teisės specialistu ir į savo pasitraukimo sąlygas įrašė tokį punktą“, – teigė rektorius.

Be to, anot rektoriaus, sutarta, kad G. Trimakas neskųs teismui aukštosios mokyklos institucijų priimtų sprendimų, kuriais jis pripažintas pažeidęs etikos normas.

„Bent jau man atrodo, kad jeigu atleisiu aš jį vienašališkai, gali tekti kai kuriuos dalykus teismuose įrodinėti. Šalių susitarimas leidžia sutaupyti akademijos lėšų“, – BNS sakė A. Klimas.

G. Trimakas iki kovo 5 dienos atostogauja, o jo atleidimas numatytas nuo kovo 7 dienos.

Akademijos Senatas praėjusią savaitę patvirtino išvadas, kad neakademinius santykius su studentėmis bandęs užmegzti G. Trimakas pažeidė etikos normas. Dar prieš šį sprendimą kaltinimų dėl netinkamo elgesio su studentėmis sulaukęs G. Trimakas pats įteikė atsistatydinimo pareiškimą VDA rektoriui.

Fotografo elgesys neigiamai įvertintas gavus kelių studenčių skundus, kuriuose kalbama apie kelerių metų senumo įvykius: jo pokalbius su studentėmis ir prisilietimus prie jų. Pats menininkas sako galėjęs būti ne taip suprastas, nes neturintis netinkamų intencijų studentų atžvilgiu. Jis teigė per šį skandalą supratęs, kad „negalima su visais būti draugiškam“.

Pastaruoju metu kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, studentų žeminimu ir kitokiu nederamu elgesiu sulaukė dar du dabar jau buvę VDA dėstytojai – nacionalinės premijos laureatas tapytojas Jonas Gasiūnas ir psichologas Arvydas Liepuonius, taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstantis teatro režisierius, nacionalinės premijos laureatas Jonas Vaitkus.