Gimnazistas tapo suaugusiųjų mokytoju
Jo­na­vos vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja tei­gia ne­at­si­džiau­gian­ti ta­pu­si gim­na­zis­to, šios bib­lio­te­kos lan­ky­to­jus, o drau­ge ir ją pa­čią sa­va­no­riš­kai ėmu­sio mo­ky­ti ang­lų kal­bos, mo­ki­ne.

Jonavos viešojoje bibliotekoje tris kartus per savaitę vyksta nemokamos anglų kalbos pamokos, vedamos šio miesto Jeronimo Ralio gimnazijos vienuoliktoko Domanto Žukausko. Du kartus per savaitę į šias pamokas renkasi moksleiviai, kartą – suaugę įvairaus amžiaus žmonės. Tarp pastarųjų – ir Jonavos viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Dalia Plaktonienė, kuri pripažįsta sutikusi bemaž tobulą savanorį mokytoją.

Mokytoju dirbs iki baigs mokyklą

D. Plaktonienė „Lietuvos žinioms“ pripažino, jog Jonavos bibliotekininkai su pavydu žvelgdavo į kitų miestų bei rajonų bibliotekas, sulaukiančias savanorių iš kitų Europos šalių, kurie, bibliotekose vykdydami įvairias veiklas, paprastai randa laiko bibliotekų lankytojus pamokyti ir įvairių Europos kalbų. „Deja, mūsų biblioteka užsienio savanorių nesulaukdavo, savanoriauti pas mus neateidavo ir vietos žmonės“, – sakė D. Plaktonienė. Tad pavaduotoja pripažino išties nustebusi, kai praėjusių metų vasarą į bibliotekos vadovybę kreipėsi tuomet pagrindinę mokyklas baigęs jonaviškis D. Žukauskas ir pasisiūlė bibliotekos patalpose jonaviškius mokyti anglų kalbos. D. Plaktonienė teigė, jog vaikinui savanoriškai darbuotis sąlygos buvo sudarytos, o norinčiųjų mokytis taip pat netrukus atsirado.

„Mes, suaugusieji, kurie tariamės turį visokiausių reikalų, nesame itin drausmingi, geru lankomumu pasižymintys mokiniai, o dėl to man kartais būna nepatogu prieš puikų, atsakingą, kūrybingą, visuomet pamokoms sąžiningai besiruošiantį mūsų mokytoją Domantą“, – sakė pavaduotoja, kuri prisipažino taip pat esanti jo mokine. Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja teigė, jog savanoriauti bibliotekoje ėmęsis D. Žukauskas užsibrėžė, jog pamokas ves iki tol, kol baigs gimnaziją – t.y. iki 2019-ųjų vasaros. Per tą laiką jis nusiteikęs bibliotekoje anglų kalbos papildomai mokyti dvi savo bendraamžių grupes bei vieną vyresnių žmonių grupę. „Visi mes šio vaikino vedamomis pamokomis esame ypač patenkinti. Apsipratome, kad jis mums neužduoda atlikti namų darbų, įsisavinti jo pateikiamoms žinioms pakanka vien pamokų“, – sakė D. Plaktonienė. Ji akcentavo, jog diplomuotu pedagogu siekiantis tapti Domantas jos akimis – tikras ateities mokytojas, kuriuo ir ji pati, ir kiti jos grupės mokiniai ypač džiaugiasi.

Smagu mokytojauti

D. Žukauskas teigė, jog ir jam pačiam labai smagu būti savanoriu mokytoju. Vaikinas sakė, jog anglų kalba jam itin patinka, o taip pat ne mažiau patinka ir jos mokymas. „Aš labai atsakingai ruošiuosi kiekvienai pamokai“, – prisipažino jis. D. Žukauskas tvirtino savo kailiu įsitikinęs, kad mokytojui turbūt labiau nei kitų specialybių atstovui reikia kantrybės, atkaklumo, užsibrėžto tikslo siekimo. O taip pat šios specialybės žmogui būtinas ir kūrybingumas. Vaikinas pasidžiaugė, jog anksčiau angliškai nekalbėjusius žmones per šešis mėnesius išmokęs keliais žodžiais papasakoti apie save ir savo šalį, išmokė pažinti valandas, nusakyti metų ir paros laiką. „Apsidžiaugiau, kai viena mano mokinė pasisakė, kad skrisdama lėktuvu suprato angliškai pateiktą informaciją apie tai, kiek vietovėje, į kurią leidžiasi lėktuvas, laiko ir koks toje šalyje oras“, – ko pasisekė išmokyti mokinius, pasakojo D. Žukauskas. Jis teigė negalintis atsakyti, ką sunkiau mokyti, ar jaunus žmones, ar suaugusiuosius. Pasak jo, visų amžiaus grupių žmones mokyti yra įdomu, o tai darydamas jis anaiptol nepavargsta.