Geriausiam abiturientų 20-ukui – Signatarų stipendijos
Tre­čia­die­nį Kau­ne vyks­tan­čia­me iš­kil­min­ga­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je nu­spręs­ta steig­ti sig­na­ta­rų sti­pen­di­jas dvi­de­šim­čiai į Lie­tu­vos aukš­tą­sias mo­kyk­las įsto­ju­sių abi­tu­rien­tų.

„Švietimo ir mokslo ministerija, siekiant pagerbti 1918 metų Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą bei siekiant paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siūlo įsteigti stipendijas, kurios būtų mokamos asmenims, įstojusiems ir studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose“, – pristatydama klausimą kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Aukščiausiais konkursiniais balais įstojusiems asmenims nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos kas mėnesį būtų mokamos penkių bazinių socialinių išmokų dydžio stipendijos – šiuo metu tai būtų 190 eurų.

Stipendijos padalintos į septynias grupes, kad jas galėtų gauti skirtingų sričių studentai: daugiausiai – keturios stipendijos skiriamos ugdymo, mokymo studijų krypčių studentams.

Po vieną stipendiją iš kiekvienos krypties bus skiriama koleginių studijų studentams.

Lietuvoje šiuo metu jau teikiamos vardinės prezidentų stipendijos, siekiančios 190–266 eurus. Kasmet skiriama iki 30 tokių stipendijų, jos mokamos vienus studijų metus.