Gabiausiems studentams – vardinės Lietuvos prezidentų stipendijos
Dvi­de­šimt aš­tuo­niems uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų stu­den­tams su­teik­tos pen­kių Lie­tu­vos pre­zi­den­tų sti­pen­di­jos.

Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet skiriama iki trisdešimties vardinių stipendijų, pavadintų Lietuvos prezidentų Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Antano Smetonos, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardais.

Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, iš universitetų studentams šiemet skirtų 23 stipendijų 11 skyrė Vilniaus universiteto studentams, po keturias pasidalijo Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų studentai. Dvi stipendijos skirtos Klaipėdos universiteto, po vieną – Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų studentams, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija.

Iš penkių kolegijoms skiriamų stipendijų tris pelnė Vilniaus kolegijos, dvi – Šiaulių valstybinės kolegijos studentai.

Kolegijų studentams ir siekiantiesiems bakalauro laipsnio universitetuose skiriama 190 eurų kas mėnesį, magistrantūros studentams – 266 eurai.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę bei visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus.

Prezidentų vardines stipendijas Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.