Frankfurte – prestižinis įvertinimas Lietuvoje sukurtoms mokymosi priemonėms
Vie­no­je svar­biau­sių pa­sau­lio kny­gų mu­gių, vyks­tan­čio­je Frank­fur­te, Lie­tu­vo­je iš­leis­tos mo­ky­mo­si prie­mo­nės su­lau­kė dar vie­no iš­skir­ti­nio įver­ti­ni­mo. Kas­met tei­kia­muo­se Ge­riau­sių Eu­ro­pos mo­ky­mo­si prie­mo­nių ap­do­va­no­ji­muo­se (BEL­MA) spe­cia­lų­jį ko­mi­si­jos pri­zą šie­met pel­nė „Švie­sos“ su­kur­tas mo­ky­mo­si prie­mo­nių komp­lek­tas.

Prestižinis įvertinimas Lietuvos leidėjams atiteko už inovatyvų požiūrį į kūno kultūros pamokas – ugdymo priemonių komplektą antrai klasei „Kūno kultūra 2“, kuris ne tik papildo veiklas sporto salėje, bet ir skatina pradinukus geriau pažinti savo kūną, jo galimybes, pasidomėti sveika gyvensena.

Leidyklos „Šviesa“ direktorės Jurgitos Nacevičienės teigimu, šis prestižinis įvertinimas ypač svarbus mažai šaliai, tokiai kaip Lietuva. Tai įrodo, kad ir nedidelės Europos šalys ugdymo priemonių kokybe nenusileidžia tokioms lyderėms kaip Suomija ar Vokietija.

„Frankfurto knygų mugė – leidėjų pasaulio centras, kurį aplanko daugiau nei 7 tūkst. dalyvių iš viso pasaulio. Simboliška, kad valstybės atkūrimo šimtmečio proga vieną iš čia teikiamų apdovanojimų galėjome parvežti į Lietuvą“, – pasakojo „Šviesa“ vadovė.

Lietuvos vardas BELMA apdovanojimuose minimas jau ne pirmą kartą. Ankstesniais metais sidabru buvo įvertintas leidyklos „Šviesa“ išleistas naujos kartos istorijos vadovėlio komplektas 6 klasei (serija „Atrask“), aukščiausią įvertinimą 2015 m. gavo priešmokyklinio ugdymo komplektas „OPA PA!“, o dar metais anksčiau – dailės vadovėlis 9–10 klasei.

Geriausių Europos mokymo(si) priemonių (BELMA) apdovanojimus kasmet organizuoja Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) kartu su Frankfurto knygų muge ir vadovėlių bei švietimo žiniasklaidos tyrėjų bendruomene IARTEM.