Eugenijus Jovaiša atkaklus: Sporto universitetas bus prijungtas prie LSMU
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas (LSU) bus pri­jung­tas prie Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU), ti­ki­na Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to va­do­vas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša.

Konstitucinis Teismas penktadienį Seimo sprendimą dėl šių dviejų aukštųjų mokyklų jungimo pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai.

Anot E. Jovaišos, prieštara bus ištaisyta Vyriausybei pateikus nutarimą dėl Sporto universiteto prijungimo prie LSMU.

„Mes toliau žengsime savo keliu, bus Vyriausybės teikimas ir mes toliau žengsime tuo keliu, kad Sporto universitetas būtų sujungtas su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu. Ta pertvarka įvyks, neabejoju“, – penktadienį žurnalistams Seime sakė parlamentaras.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė Konstitucinio Teismo sprendimo nekomentavo, teigdama esanti su juo nesusipažinusi.

„Susipažinsiu su oficialia išvada, tekstas kol kas nepaskelbtas, tuomet pakomentuosiu. Kada bus paskelbta oficiali išvada, tada tikrai pakomentuosiu“, – BNS penktadienį Seime sakė ministrė.

Konstitucinis Teismas (KT) penktadienį paskelbė, kad Seimo nutarimas dėl Lietuvos sporto universiteto prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prieštarauja Konstitucijai, nes šis dokumentas parlamente priimtas nesant Vyriausybės teikimo.

Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pabrėžė, kad Konstitucijoje laiduojama aukštųjų mokyklų autonomija apskritai nepaneigia valstybės teisės formuoti ir vykdyti aukštojo mokslo politiką ir pareigos nustatyti valstybinių aukštųjų mokyklų sistemą.

Anot D. Žalimo, valstybės valdžios institucijos turi pareigą motyvuotai įvertinti pačių universitetų poziciją, tačiau turi teisę priimti galutinį sprendimą dėl aukštųjų mokyklų pertvarkos, net jei reorganizuojama ar likviduojama mokykla tam nepritaria.

Seimo komiteto vadovas E. Jovaiša teigia, jog sujungti šiuos du universitetus yra valstybės interesas.

„Sporto akademija nuėjo biomedicinos vystymo keliu, ir kur ta biomedicina geriausiai išvystyta? LSMU. Ir dabar daugybė jų (Sporto universiteto – BNS) doktorantų dirba būtent LSMU bazėje“, – aiškino Seimo komiteto vadovas.

Skirtingai negu kitų pertvarkomų aukštųjų mokyklų vadovybės, LSU Taryba yra priėmusi sprendimą nepritarti Vyriausybės ir Seimo pasiūlytam šio universiteto jungimo prie LSMU planui.

Įvertinti situaciją KT prašė opoziciniai konservatoriai – jie argumentavo, kad buvo pažeistas universiteto autonomijos principas.