Etatinis apmokėjimas: žadami pokyčiai mokytojams
Nuo rug­sė­jo pra­de­da­mą įves­ti mo­ky­to­jo eta­tą su­da­rys 36 val. per sa­vai­tę dar­bo krū­vis, treč­da­lis jo bus skir­ta ne pa­mo­kų ve­di­mui – tai bū­tų va­di­na­mo­sios ne­kon­tak­ti­nės va­lan­dos.

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) informuoja, kad pradedantiems mokytojams numatoma dar mažiau laiko vesti pamokas.

„Kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms, t. y. su pamokomis susijusioms veikloms, ir papildomoms veikloms mokyklos bendruomenei“, – teigia ŠMM.

Ministerija skaičiuoja, kad bendras mokytojo etatas bus 1512 valandų per metus, iš jų pamokoms bus skiriama iki 1008 valandos, pradedantiesiems mokytojams – iki 756 val. per metus.

Ministerijos teigimu, etatinis apmokėjimas leis mokytojams atlyginti už visus mokyklos bendruomenei atliekamus darbus, ne tik pamokas ir su jomis susijusią veiklą.

„Šio modelio sukūrimas – vienas svarbiausių mūsų darbų, jautrus ir svarbus tūkstančiams mokytojų visoje šalyje. Jį rengiant dalyvavo ir patys mokytojai, ir mokyklų vadovai. Svarbu, kad bendromis pastangomis pavyko parengti visoms pusėms tinkantį sprendimą ir parengti modelį, kuris mokytojams padidins socialinį saugumą, profesinį augimą ir profesijos patrauklumą. Kaip ir visiems kitiems dirbantiesiems, mokytojams atlyginimas bus skaičiuojamas už etatą“, – teigia švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Dabar tik 5 proc. mokytojų dirba 36 val. per savaitę krūviu, tai sudaro apie 2300 mokytojų visoje šalyje. Įvedus etatinį mokytojų apmokėjimą, bus sukurtos prielaidos šiam skaičiui išaugti dešimteriopai iki 23 tūkst., aiškina ministerija.

Etatai mokyklose bus planuojami ne tik pagal dalykus ir ugdymo programas, bet ir pagal mokytojų kompetencijas. Pasak ministrės, mokyklos vadovas savarankiškai spręs, kaip veiksmingiau paskirstyti etatus, kad visi mokytojai dirbtų jų kompetencijas atitinkančius darbus.

Pažymima, kad aukštesnės kvalifikacijos mokytojų etate sudarys metodinė veikla, pagalba pradedantiems mokytojams. Tuo metu pradedantieji mokytojai galės daugiau laiko skirti profesiniam tobulėjimui, patirties perėmimui ir vesti mažiau pamokų nei daugiau darbo patirties turintys kolegos.

„Iki šiol atlyginimai nebuvo patrauklūs jauniems mokytojams, jiems paprastai mokyklos skirdavo mažą darbo krūvį. Įvedus etatinį, jie turės tą patį valandų skaičių etate – 36 val., tačiau pamokos sudarys ne daugiau kaip pusę darbo laiko. Kitas laikas bus skiriamas pasirengimui pamokoms, profesiniam tobulėjimui, mokymuisi iš kolegų, kitiems papildomiems darbams“, – naujojo modelio privalumus jauniesiems mokytojams aiškino J. Petrauskienė.

Kiek etatų gali gauti konkreti mokykla, bus nustatoma lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, kurią nutarimu tvirtins Vyriausybė. Artimiausiu metu modelį įgyvendinantys teisės aktų projektai bus teikiami svarstyti Seimui.

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos pradedant įvesti šį modelį mokytojų atlyginimams iš valstybės biudžeto papildomai skiriama 17,4 mln. eurų. Iš viso etatinio darbo apmokėjimo modelio įvedimui bus skirti 95 mln. eurų ir jis bus baigtas įvesti 2019 metų rugsėjo 1 dieną.