Etatinis apmokėjimas: ietys kryžiuojamos ir tarp pedagogų atstovų
Pe­da­go­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos ne­su­ta­ria dėl mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo pert­var­kos, o an­tra­die­nį jos prieš­inin­kus iš­klau­sy­ti no­rė­ję opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai su­lau­kė ir ki­tos sto­vyk­los at­sto­vų.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai antradienį į frakcijos posėdį kvietėsi reformai nuo pat pradžių nepritarusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką Andrių Navicką ir Vilniaus licėjaus direktorių Saulių Jurkevičių.

Tačiau svečių sulaukė daugiau – su „valstiečių“ išrašytais leidimais atėjo ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos vadovas Audrius Jurgelevičius su keliais pedagogais.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos vadovas Audrius Jurgelevičius./ Romo Jurgaičio nuotrauka

A. Navickas posėdyje teigė, kad mokytojų darbo užmokesčio skaičiavimo pertvarka tapo reforma dėl reformos, kurios tikslas nebeaiškus, ir ja iš esmės buvo siekiama supjudyti švietimo bendruomenę.

Vilniaus licėjaus direktorius S. Jurkevičius teigė, kad smulkmeniškas mokytojų darbo valandų skaičiavimas tapo absurdišku.

A. Jurgelevičius oponavo teigdamas, kad „pagaliau mokyklose pradėta norminti mokytojų krūvius, iki tol viso to nebuvo ir mokykloje vyravo vieno žmogaus, vadovo diktatas be jokio reglamento skirstant krūvius“.

A. Jurgelevičiui ėmus ginti reformą, frakcijos seniūnas G. Landsbergis pasiūlė nedaryti debatų, priminęs, kad jie yra svečio teisėmis, ir dar pridūrė – „nekviesto svečio teisėmis“.

Nuo rugsėjo įsigaliojusi etatinio apmokėjimo tvarka kelia sąmyšį ir nuvilia dalį pedagogų.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė teigia, kad etatinio apmokėjimo tvarka „atvėrė mokyklų ydas“.