Etatinio apmokėjimo konsultacijos – regionuose
Ry­toj, an­tra­die­nį, eta­ti­nio mo­de­lio koor­di­na­vi­mo gru­pė pra­dės kon­sul­ta­ci­jų tu­rą po Lie­tu­vą – gru­pės na­riai lan­ky­sis sa­vi­val­dy­bė­se, kur su­si­tiks su mo­kyk­lų va­do­vais, švie­ti­mo spe­cia­lis­tais ir tar­sis dėl pa­gal­bos įve­dant eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį.

Pirmieji susitikimai rytoj vyks Ignalinos ir Trakų rajonų savivaldybėse, į kuriuos kviečiami aplinkinių rajonų savivaldybių ir mokyklų atstovai. Susitikimas Ignalinos raj. savivaldybėje vyks 9 val., Trakuose 14 val. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Birutės g. 48, Trakai), rašoma pranešime spaudai.

Tokie susitikimai savivaldybėse su etatinio koordinavimo grupe vyks kiekvieną savaitę. Jų grafiką netrukus bus galima rasti svetainėje www.etatinis.lt

Naujai sudaryta etatinio koordinavimo grupė konsultuos ir stebės modelio įgyvendinimą bei teiks rekomendacijas mokykloms bei savivaldybėms, kur yra didžiausios problemos ir kaip jas spręsti, taip pat, kokios yra gerosios praktikos, kurias galima plėsti kitose Lietuvos vietose.

Į koordinavimo grupę įeina mokytojų profesinių sąjungų nariai, mokyklų vadovai, savivaldybių atstovai, ministerijos darbuotojai. Iš viso 33 nariai.

Darbo grupės nariai stebės, kaip įgyvendinamas etatinio modelis ir panaudojamos savivaldybėms skirtos lėšos mokytojų atlyginimų fondui. Prireikus darbo grupė į konsultacijas galės pasikviesti nepriklausomų ekspertų, valstybės institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovų.

Mokykloms į pagalbą taip teikiamos ir teisininkų konsultacijos „Teisės klinika“, parengta skaičiuoklė mokytojams ir mokyklų vadovams, nuolat atnaujinami dažnai užduodami klausimai, visą rugsėjį vyksta tiesioginėse transliacijos ŠMM „Facebook“ ir „Youtube“ paskyrose etatinio klausimais, veikia karštoji telefono linija, dirba konsultantai.