Estijos valdžia mokytojams dosnesnė
2019 me­tais Es­ti­jos mo­ky­to­jų mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga pa­di­dės nuo da­bar­ti­nių 1150 iki 1250 eu­rų. Tai nu­ma­ty­ta Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te, ku­ris bu­vo iš­siun­ti­nė­tas su­si­pa­žin­ti ki­toms mi­nis­te­ri­joms.

Dokumentą pateikti svarstyti Vyriausybei planuojama gruodžio 20 dieną, praneša Estijos verslo žiniasklaida. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte numatyta, kad minimalią algą padidinus 100 eurų, vidutinis pedagogo bruto darbo užmokestis padidės 120 eurų, iki 1500 eurų.

Vis dėlto pedagogų darbo užmokestis bus padidintas mažiau, negu norėjo mokytojai. Jie tikėjosi, kad nuo kitų metų jų minimalus darbo užmokestis padidės iki 1385 eurų.

Minimaliai algai padidinti valstybės biudžete numatyta skirti 258 mln. eurų.