Estijos ir Lietuvos universitetai lenkia Latviją
Es­ti­jos ir Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai len­kia Lat­vi­jos aukš­tą­sias mo­kyk­las pa­gal „Ti­mes Hig­her Edu­ca­tion“ (THE) aukš­to­jo moks­lo įstai­gų rei­tin­gus „Nau­jo­je Eu­ro­po­je“ – try­li­ko­je po 2004 me­tų į Eu­ro­pos Są­jun­gą įsto­ju­sių ša­lių.

„Times Higher Education New Europe“ įvertino 53 institucijas, taikydama tuos pačius metodus, kuriuos taiko sudarydama viso pasaulio universitetų reitingus. Į geriausiųjų sąrašą pateko dvylikos iš trylikos naujųjų ES narių universitetai, vienintelė nepatekusi yra Malta.

Estijos Tartu universitetas atsidūrė reitingų sąrašo viršūnėje, aplenkęs du Kipro universitetus. Vilniaus universitetas užėmė 15 vietą, o du geriausiais laikomi Latvijos universitetai – Latvijos universitetas ir Rygos technikos universitetas (RTU) – buvo įvertinti kiek prasčiau.

Latvijos universitetas dalinasi 31–40 vietas su Lenkijos, Rumunijos, Čekijos, Kroatijos ir Vengrijos universitetais, o RTU užima vadinamąją 41+ vietą, kurią dalinasi su dar 12 universitetų, įskaitant Kauno technologijos universitetą.

„Times Higher Education“ reitingas sudaromas vertinant pagal mokslo publikacijų citavimų skaičių, mokymą, mokslinę veiklą, tarptautiškumą bei inovacijas.