EHU gavo leidimą studijas vykdyti iki 2019 vasaros
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad ne­igia­mo eks­per­tų ver­ti­ni­mo su­lau­kęs Vil­niu­je vei­kian­tis Eu­ro­pos hu­ma­ni­ta­ri­nis uni­ver­si­te­tas (EHU), kur dau­giau­sia stu­di­juo­ja bal­ta­ru­siai, su se­nu lei­di­mu ga­lės veik­ti iki 2019 me­tų lie­pos.

Taip pat numatoma, kad sustiprinęs akademinį ir mokslinį potencialą EHU galėtų teikti paraišką naujam leidimui.

„Suteikta galimybė dar iki 2019 metų liepos 1 dienos susitvarkyti universitetui, tai yra atlikti tuos namų darbus, kurie yra nepadaryti. Mes kalbame apie valdymą, vadybą iš esmės, ne tik mokymo procesą. Manau, kad nauja universiteto vadovybė, kuri bus, kuris susiformuos, bus tikrai pajėgi klaidas ištaisyti ir universitetas galės toliau veikti“, – žurnalistams trečiadienį sakė S. Skvernelis.

Apie neigiamą šios aukštosios mokyklos įvertinimą pernai gruodžio pabaigoje paskelbęs Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) sako, kad toks įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. 2014 metais EHU veikla taip pat įvertinta neigiamai, tuomet universitetas akredituotas tik trejiems metams. Naujoje ataskaitoje neigiamai įvertintas EHU strateginis valdymas bei mokslo ir (arba) meno veikla.

„Ekspertų nuomone, reikia aiškaus apsisprendimo tarp EHU kaip politinio projekto ir universiteto. Trumpalaikis finansavimas tinkamesnis politiniam projektui; pagrindinė EHU išliekanti rizika – tai universiteto finansavimas. Tokio modelio universitetas susiduria su sunkumais, kai reikia veikti teisinėje aplinkoje, kur reikalaujama, kad universitete būtų tiek vykdomas mokymas ir mokymasis, tiek vystoma tarptautinio lygio mokslinė veikla ir užtikrinama šių veiklų kokybė. Universiteto tvarumas tokiomis aplinkybėmis kelia abejonių, nes jo neįmanoma numatyti ir žinoti“, – paskelbė vertintojai.

Anot jų, universitetas neturi aiškios mokslo veiklos strategijos, egzistuoja strategijos dalys, ambicijų sąrašas be aiškaus strategijos valdymo ir finansavimo plano, kuris palaikytų mokslo veiklos augimą.

EHU nesutinka su neigiamais universiteto institucinio vertinimo rezultatais. Anot universiteto vadovybės, reformos, įgyvendintos 2015–2017 metais, padarė esminę įtaką universiteto strateginio valdymo, studijų ir mokslo plėtrai, ką pripažino ir universiteto donorai šių metų lapkritį vykusioje Donorų konferencijoje praėjusį lapkritį. Universitetas taip pat paskelbė pateikęs Švietimo ir mokslo ministerijai oficialų pasiūlymą dėl abipusiai priimtino susitarimo, leisiančio baltarusių universitetui tęsti veiklą Vilniuje.

EHU – privatus 1992 metais Minske įsteigtas ir vėliau Baltarusijos valdžios uždarytas universitetas. 2004 metais universitetas priėmė Lietuvos Vyriausybės kvietimą ir persikėlė į Vilnių. Šiuo metu EHU studijuoja beveik 800 studentų, iš jų 95 proc. sudaro baltarusiai.

Tarp universiteto donorų yra Europos Sąjunga, Lietuvos Vyriausybė, priemones ir paramą EHU telkia JAV įsikūrusi ne pelno organizacija „Friends of EHU“, speciali Vokietijoje įsteigta organizacija.