Egzaminų centrą užgriuvo apeliacijos: penktadaliui pakeisti rezultatai
Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras (NEC) pra­ne­šė šie­met iš vi­so su­lau­kęs 1356 pa­grin­di­nės se­si­jos vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ape­lia­ci­jų.

Palyginti su pernai, apeliacijų padaugėjo, bet su užpernai – sumažėjo. 2017 metais gauti 908 skundai, 2016 metais – 1780.

Daugiausia abiturientai skundėsi dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimo, NEC gavo 941 apeliaciją dėl to. Valstybinio matematikos egzamino rezultatus skundė 189 egzaminą laikę jaunuoliai, istorijos – 76, anglų kalbos – 53, biologijos – 33, chemijos – 21, fizikos ir geografijos – po 11.

Šiemet nė vienos apeliacijos nebuvo dėl rusų kalbos egzamino rezultatų.

54 proc. visų teikusiųjų apeliacijas egzaminų buvo neišlaikę.

Anot NEC pranešimo, įvertinus apeliacijas, pakeisti 313 darbų arba 23 proc. egzaminų rezultatai. Iš 72 proc. darbų įvertinimai padidinti, 28 proc. – sumažinti.

Iš viso laikyti brandos egzaminus šiemet buvo užsiregistravę per 31,6 tūkst. abiturientų ir anksčiau mokyklas baigusių kandidatų.

Norint gauti brandos atestatą, šiemet reikia išlaikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną pasirinktą brandos egzaminą.