Editai Žiobienei – naujos pareigos
Lai­ki­nai aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus par­ei­gas eis vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė Edi­ta Žio­bie­nė, nu­spren­dė Sei­mas.

Už tai antradienį balsavo 86 parlamentarai, prieš buvo vienas, keturi susilaikė.

Pasak Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos, E. Žiobienė papildomas pareigas eis, kol bus paskirtas nuolatinis šios įstaigos vadovas.

Anot E. Jovaišos, jau paskelbtas konkursas į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas, tad E. Žiobienė dviguba kontroliere turėtų būti ne ilgiau kaip pora mėnesių.

Šiuo metu vykstančiame konkurse į akademinės etikos kontrolieriaus pareigas yra penki kandidatai: buvusi teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Baškevičienė, Santaros klinikos Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyriaus vyriausioji informacijos saugos specialistė ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotoja plėtrai Tatjana Ivaškienė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto Politikos mokslų instituto profesorius Adas Jakubauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto docentė Marina Valentukevičienė.

Buvęs akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas pareigų neteko kovo 15 dieną. Seimas pareiškė jam nepasitikėjimą, kai šis viešai pasiūlė premiją už publikaciją apie žydų tautybės asmenų nusikaltimus.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir inicijuojantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų.

Lietuvos mokslo tarybos teikimu kontrolierių penkerių metų kadencijai skiria Seimas.