Didesni pedagogų atlyginimai valstybei papildomai kainuos 13,4mln. eurų
Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dė nuo ki­tų me­tų de­šim­ta­da­liu di­din­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų al­gas.

Iš viso tai valstybei papildomai kainuos 13,4 mln. eurų, šios lėšos numatytos kitų metų biudžete.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta vaikams nuo vienerių iki penkerių ar šešerių metų, o priešmokyklinis – nuo penkerių arba šešerių metų.

Ministrų kabinetas taip pat apsisprendė dėl papildomo finansavimo švietimo pagalbai.

Kitąmet numatytas 3 eurų mokiniui finansavimas prevencinėms programoms įgyvendinti, o iš viso švietimo pagalbai skiriama lėšų suma didinama nuo 57 iki 70 eurų mokiniui.

Taip pat nuspręsta tikslinti bendrojo ugdymo specialiųjų mokyklų ar specialiųjų klasių rodiklius, pagal kuriuos apskaičiuojamas finansavimas ugdymui.

Nuo kitų metų šių mokyklų ar klasių mokiniams skirtos švietimo pagalbos lėšos bus skaičiuojamos atsižvelgiant į specialiųjų poreikių dydį.

Vyriausybė taip pat nusprendė patikslinti lėšų, skirtų mokymui namuose ir kitiems specialiesiems atvejams, lėšų apskaičiavimo rodiklius.