Dėl mažėjančių mokyklų kenčia mokiniai
Dau­giau nei treč­da­ly­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų vei­kia jung­ti­nės skir­tin­go am­žiaus mo­ki­nių kla­sės, nors toks mo­de­lis ne­ska­ti­na ge­rų pa­sie­ki­mų, ra­šo por­ta­las LRT.lt.

Skaičiuojama, kad šiuo metu jungtinės klasės veikia 381 iš 1086 Lietuvos mokyklų arba – 35 proc.

Beveik pusė moksleivių (48,5 proc.), besimokančių jungtinėse klasėse, yra pradinukai. Likę jungtinių klasių mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas Alvydas Puodžiukas sako, kad jungtinių klasių, kaip ir jose besimokančių mokinių, skaičius mažėja, o ateityje jos turėtų apskritai išnykti.

„Yra mokyklų, kur visi mokiniai mokomi jungtinėse klasėse. Mokiniai, mokydamiesi jungtinėse klasėse pagal pagrindinio ugdymo programą, nepasiekia gerų rezultatų. Ir išlaikyti tokius pastatus brangu. Pradinės jungtinės klasės galėtų gyvuoti atokesnėse vietovėse, bet reikėtų atsisakyti 5–8 jungtinių klasių“, – komentavo A. Puodžiukas.

Pasak jo, tokių klasių privalumas – pradinukams nereikia anksčiau keltis, jie mažesnėse klasėse arčiau namų jaučiasi saugesni.