Dalia Grybauskaitė siūlys atgaivinti Lietuvos ir Lenkijos švietimo komisiją
Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lys at­gai­vin­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos švie­ti­mo ko­mi­si­ją, kad ky­lan­čios prob­le­mos dėl tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo bū­tų iš­spręs­tos grei­čiau. Sa­vo ruo­žtu Len­ki­jos pre­zi­den­tas įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių len­kų prob­le­mos bus spren­džia­mos.

„Dvišaliai santykiai, pavyzdžiui, švietimo srityje, kurie liestų Lenkijos bendriją ar Lietuvos lenkų atstovus taip pat yra sprendžiami ir bus sprendžiami. Šie klausimai tikrai turi būti išspręsti, jeigu yra problemų dėl egzaminų ar dar dėl ko nors“, – spaudos konferencijoje po dvišalio susitikimo su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda kalbėjo D. Grybauskaitė.

Ji tvirtino, jog yra pasirengusi gaivinti nuo 2011 metų nebeveikiančią dviejų šalių švietimo komisiją, kuri spręstų tautinių mažumų švietimo problemas.

„Tai ne tie klausimai, kurie turėtų stabdyti mūsų strateginį bendradarbiavimą, todėl aš esu pasirengusi siūlyti atstatyti švietimo komisiją, kuri buvo iki 2011 metų tarp Lietuvos ir Lenkijos“, – sakė šalies vadovė.

„Šie visi klausimai gali būti sprendžiami tikrai abipusiai geranorišku nusiteikimu ir tai nėra sudėtinga“, – pridūrė ji.

Tuo metu A. Duda žurnalistams sakė, jog yra įsitikinęs, kad tautinių mažumų klausimai gali būti išspręsti.

„Tikiu, kad visi tie nesusipratimai ir problemos, kurios buvo ir dar yra, jog visa tai pavyks nugalėti“, – kalbėjo Lenkijos prezidentas.

Lietuvoje gyvena apie 200 tūkst. lenkų. Lenkija pastaruosius penkerius metus buvo įšaldžiusi aukščiausio lygio vizitus į Vilnių, kaltindama Lietuvą dėl lenkų tautinės bendrijos padėties. Lietuvos Vyriausybė daugumą priekaištų atmetė.