Dainius Pavalkis tapo Kazachstano medicinos universiteto valdytoju
Bu­vęs Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis ta­po Ka­zachs­ta­no na­cio­na­li­nio me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to vie­nu iš va­do­vų.

Jis BNS teigė, kad konkurse Kazachstano universitetas jį pasirinko dėl patirties Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU). Pastaruoju metu jis ėjo LSMU Kauno klinikų Inovacijų vertinimo ir diegimo tarnybos vadovo pareigas, yra Chirurgijos klinikos profesorius, taip pat eurokomisaro Carlos Moedas , atsakingo už mokslą ir inovacijas, patarėjų grupės narys.

Almatoje jis sakė būsias atsakingas už medicinos studijų pertvarkymą. Jis ten dirbs bent dvejus metus.

„LMSU turi pakankamai didelį įdirbį su Kazachstano universitetu (...). Sistema ten labai panaši į tą, kurią mes turėjime Lietuvoje kokiais 1995 metais, mes gana daug tada vargome, kad sutvarkytume universitetinį medicinos mokymą, ten dabar yra tas periodas, kada tą reikia daryti, jie sėdi dar ant seno tarybinio modelio“, – aiškino D. Pavalkis.

Jis sakė būsiąs vykdantysis universiteto vadovas.

„Tai yra ne visai prorektoriaus pareigos, tai yra provostas, universiteto valdytojas, rektorius ten labiau atlieka atstovavimo funkciją reikaluose su Vyriausybe, parlamentu“, – sakė D. Pavalkis.

Profesorius sakė, kad tikisi tęsti darbą ir LSMU.

„Naujas Darbo kodeksas leidžia nuotolinį darbą, yra konsultacinis darbas, bet dar tiksliai nežinau“, – dėstė jis.

Mediko išsilavinimą turintis D. Pavalkis Lietuvos švietimo ir mokslo ministro pareigas ėjo 2012–2015 metais, jį buvo delegavusi Darbo partija.