Baltijos šalys sutarė dėl aukštojo mokslo diplomų pripažinimo
Nuo šiol bai­gus stu­di­jas vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir no­rint to­liau stu­di­juo­ti ki­to­je aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mas bus pri­pa­žįs­ta­mas au­to­ma­tiš­kai, pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM).

Vilniuje penktadienį vykstančio Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų susitikimo metu Estijos, Latvijos ir Lietuvos ministrai pasirašė susitarimą dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo.

„Tai istorinis momentas – Europoje šiuo metu siekiama sukurti bendrą švietimo erdvę, ir mes šiandien žengiame pirmą žingsnį šia kryptimi, tad galime būti pavyzdys kitoms Europos valstybėms. Tikiu, kad ši sutartis bus labai naudinga mūsų jaunimui“, – ŠMM pranešime cituojama Estijos švietimo ir mokslo ministrė Mailis Reps.

Iki šiol, pavyzdžiui, įgijus bakalauro laipsnį Estijoje ar Latvijoje ir norint studijuoti magistrantūrą Lietuvoje, reikėdavo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, kad įgytas diplomas būtų pripažintas. Akademinio pripažinimo procedūra paprastai užtrukdavo apie mėnesį.

Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pažymėjo, kad sutartis sustiprins tiek Baltijos šalių, tiek Europos švietimo erdvę ir ties bendradarbiavimo tiltus.

„Švietimas grįstas bendradarbiavimu, kuris stiprina visuomenę. Tai bus puiki galimybė jaunimui judėti tarp šalių ir persinešti įgytas kompetencijas iš vienos sistemos į kitą“, – sakė J. Petrauskienė.

Pasak ministerijos, automatiškas akademinių kvalifikacijų pripažinimas – vienas iš bendrų siekių Europos aukštojo mokslo erdvėje. Baltijos šalys tai padarė vienos pirmųjų Europoje.

Iki šiol automatiško akademinio pripažinimo susitarimus yra pasirašiusios Beniliukso ir Šiaurės šalys.