Baigiasi pirmas priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas
An­tra­die­nį bai­gia­si su­tar­čių su aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis pa­si­ra­šy­mas pri­im­tiems per pir­mą­jį eta­pą.

Šiame etape kvietimų studijuoti sulaukė per 21,8 tūkst. stojančiųjų.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 12 473 asmenys: universitetuose – 7 320, kolegijose – 5 153. Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 9 336 stojantieji: universitetuose – 3 844, kolegijose – 5 492, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Iš viso šių metų bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmajame etape varžėsi per 27,7 tūkst. stojančiųjų, iš jų daugiau kaip 15 tūkst. – šių metų abiturientai.

Rugpjūčio 1 dieną prasidės antrasis pagrindinio priėmimo etapas.