Aukštųjų mokyklų valdyme negalės dalyvauti savivaldos politikai
Aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­me ne­ga­lės da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, me­rai bei eu­ro­par­la­men­ta­rai.

Seimas šią savaitę priėmė pataisas, kuriomis išplėtė asmenų, negalinčių būti valstybinių aukštųjų mokyklų tarybų nariais, sąrašą. Į jį įtraukti aukščiau minėti politikai.

Šiuo metu Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad aukštųjų mokyklų tarybos nariais negali būti prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai, politinio pasitikėjimo tarnautojai.

Įstatymo pakeitimai numato, kad naujai priimti ribojimai bus taikomi jau po įstatymo įsigaliojimo renkamiems aukštųjų mokyklų tarybų nariams.