Artūras Žukauskas tapo Rektorių konferencijos prezidentu
Nau­juo­ju Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos (LURK) pre­zi­den­tu vie­nų me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) rek­to­rius pro­fe­so­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas.

A. Žukauskas šiose pareigose pakeis Vytauto Didžiojo universiteto rektorių profesorių Juozą Augutį.

Penktadienį vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje A. Žukauskas prezidento rinkimuose surinko devynis balsus, VDU rektorius J. Augutis – septynis balsus.

Praėjusių metų gruodžio pabaigoje naujo LURK vadovo išrinkti nepavyko, nes du besivaržę rektoriai – A. Žukauskas ir J. Augutis – tąkart surinko po lygiai balsų.

Anot VU rektoriaus, pagrindiniu jo veiklos prioritetu bus didinti aukštojo mokslo prestižą.

„Dėkoju konferencijai už suteiktą mandatą. Pagrindiniu prioritetu matau aukštojo mokslo prestižo didinimą. Privalome daugiau kalbėti apie fundamentalias jo problemas. Be to, norisi įrodyti, jog būtina užtikrinti investicijas į kokybinius pokyčius – pasaulinė praktika jau seniai yra įrodžiusi, kad būtent investicijos į intelektą yra duodančios didžiausią grąžą valstybei. Kartu ketinu užtikrinti lygiavertį visų universitetų interesų atstovavimą“, – teigė A. Žukauskas.