Apdovanoti „Metų žodžio“ ir „Metų posakio“ laureatai
Va­sa­rio 21 d. – Tarp­tau­ti­nę gim­to­sios kal­bos die­ną „Lie­tu­vos ži­nios“, „Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­ja“ ir Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­tas iš­rin­ko „Me­tų žo­dį“ ir „Me­tų po­sa­kį“, rem­da­mie­si vi­suo­me­nės ir ko­mi­si­jos bal­sa­vi­mais. Ko­vo 2 d. bu­vo ap­do­va­no­ti kon­kur­so lau­rea­tai.

Kovo 2 d. „Lietuvos žinių“ redakcijoje įvyko baigiamasis 2017-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų renginys. Pirmuosius Lietuvoje Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus surengė Lietuvių kalbos draugija (LKD) ir „Lietuvos žinios“, bendradarbiaudami su Lietuvių kalbos institutu. Rinkimų nugalėtojai buvo paskelbti vasario 21 d., Tarptautinę gimtosios kalbos dieną.

Baigiamajame renginyje LKD valdybos sekretorė Rita Urnėžiūtė apžvelgė rinkimų eigą ir pakomentavo jų rezultatus. Komisijos nariai – „Lietuvos žinių“ vyr. redaktorius Ramūnas Terleckas ir LKD pirmininkės pavaduotojas akad. Bonifacas Stundžia – apdovanojo rinkimų nugalėtojus. LKD padėkos ir rėmėjų (LKI, MELC, VLKK) dovanos buvo skirtos reklamos agentūrai „New!“, sukūrusiai žodį „švaistuomenė“ (visuomenės išrinktas Metų žodis), vilnietei Romualdai Truncienei, pasiūliusiai žodį „nuošliauža“ (komisijos Metų žodis), alytiškei Giedrei Bulgakovienei, pasiūliusiai posakį „Laikausi kaip... Gedimino kalnas“ (visuomenės ir komisijos Metų posakis). Apdovanota ir Giedrės Bulgakovienės kolegė Agnė Petravičienė, kaip paaiškėjo, pirmoji pavartojusi šį palyginimą.

Padėkota kūrybingiausiems rinkimų dalyviams Povilui Girdeniui (Vilnius) ir Gintarui Grajauskui (Klaipėda), aktyviausioms žodžių ir posakių ieškotojoms Gitai Kazlauskaitei (Vilnius) ir Aldonai Kruševičiūtei (Kretinga), organizatorių talkininkėms Linai Smolskienei ir Nerijai Jodelienei (Vilnius).

Už iniciatyvumą ir išradingumą apdovanotos trys mokyklos: Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagr. mokykla, Žagarės gimnazija ir Joniškio „Aušros“ gimnazija.

Nors ir nelaimėjo, didelio atgarsio susilaukė žurnalisto Rimvydo Valatkos sugalvoti ir viešojoje erdvėje paplitę žodžiai – VERYGININKAI, VERYGIZACIJA ir VERYGMETIS.