20 geriausių abiturientų paskatinti Signatarų stipendijomis
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga 20-čiai ge­riau­sių abi­tu­rien­tų sky­rė Sig­na­ta­rų sti­pen­di­jas.

Stipendijos sieks po 190 eurų per mėnesį. Jos bus mokamos iki studijų pabaigos abiturientams, pasirinkusiems studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Trylika stipendijų skirta didžiausius konkursinius balus surinkusiems universitetų pirmakursiams, septynios stipendijos – įstojusiesiems į kolegijas, pirmadienį pranešė ministerija.

Šešias stipendijas gaus Vilniaus universiteto pirmakursiai, po tris skirta pasirinkusiesiems studijas Kauno technologijos universitete ir Vytauto Didžiojo universitete, viena atiteks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmakursiui.

Iš kolegijoms skirto stipendijų krepšelio, trys atitenka Vilniaus kolegijos, po vieną – Utenos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijų studentams, taip pat Vilniaus technologijų ir dizaino, Marijampolės kolegijų pirmakursiams.

Kandidatų stipendijoms gauti atranką vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Signatarų stipendijos įsteigtos siekiant pagerbti 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų atminimą ir paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Šalia naujųjų Signatarų stipendijų geriausiems Lietuvos studentams jau nuo 1995 metų skiriamos vardinės Prezidentų stipendijos. Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijas kasmet gali gauti 30 Lietuvos universitetų ir kolegijų studentų.