Tyrėjai teigia, kad IQ lygis mažėja nuo 1970-ųjų
Maž­daug iki 20 a. vi­du­rio žmo­ni­jos in­te­lek­to koe­fi­cien­tas nuo­sek­liai di­dė­jo, tiek at­ski­ro­se ša­ly­se, tiek ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, šis reiš­ki­nys pa­va­din­tas Fly­no efek­tu. Au­gi­mas aiš­ki­na­mas gau­ses­niu mais­to kie­kiu ir tie­siog pa­ge­rė­ju­sio­mis gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis.

Vienok norvegų mokslininkai priėjo išvadą, kad žmonės pastaruosius kelis dešimtmečius nuosekliai kvailėja. Suprantama, kad jų atlikta analizė neleidžia daryti apibendrinimų tinkančių visiems Žemės gyventojams, tačiau panašių įžvalgų yra ir daugiau, rašoma portale Medical Xpress.

Tyrėjai Bernt Bratsberg ir Ole Rogeberg iš Ekonomikos tyrimų centro Ragnar Frisch Norvegijoje atliko 730 tūkst. stojusių į karo tarnybą 1970–2009 metais IQ testo rezultatų apžvalgą. Remiantis gautais duomenimis paaiškėjo, kad vienos kartos intelektas vidutiniškai mažėja 7 punktais.

Panašias išvadas pateikia ir kitų tyrimų rezultatai, pavyzdžiui, britų mokslininkai pastebėjo, jog nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos žmonių IQ vidutiniškai mažėja 2,5–4,3 balais kas dešimtmetį.

Svarbūs intelekto mažėjimą skatinantys veiksniai, mokslininkų nuomone, gali būti aplinkos tarša, nesveikas gyvenimo būdas, švietimo sistemos pokyčiai, kas pasireiškia mažesniu knygų skaitymu ir piktnaudžiavimu skaitmeninėmis technologijomis.

psichika.eu