Sveikatos ministras siūlo reglamentuoti lauko darželių veiklą
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga Sei­me įre­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas, reg­la­men­tuo­jan­čias lau­ko dar­že­lių veik­lą.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pataisomis siūloma įtvirtinti vaikų lauko darželio sąvoką ir apibrėžti saugos reikalavimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklai, vykdomai lauko sąlygomis.

„Siūloma išsamiai ir labai aiškiai reglamentuoti tokių darželių veiklą, ugdymo metodiką, ko iki šiol nebuvo. (...) Žinoma, ir toliau išliks galimybė rinktis, pagal kokią metodiką tėvai nori auklėti savo vaikus. Taip Lietuvoje atsirastų daugiau pasirinkimo galimybių tėveliams, į kokį darželį leisti vaikučius“, – pranešime spaudai cituojamas A. Veryga.

Ministras siūlo nustatyti, kad lauko darželiuose vaikų ugdymo grupės gali būti formuojamos iš ne jaunesnių kaip 2 metų vaikų. Šiuose darželiuose vienam darbuotojui tektų ne daugiau kaip 5–6 vaikai.

Anot A. Verygos, lauko darželyje turės būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo vėjo, kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Taip pat turės būti įrengtas tualetas, sudaryta galimybė nusiplauti rankas tekančiu vandeniu, šaltuoju metų laiku vaikams turi būti sudaryta galimybė sušilti.

Pagal projektą, jei vaikų poilsis ar miegas organizuojamas lauke, kiekvienam vaikui turi būti skirtas individualus inventorius, atitinkantis oro sąlygas, o vieta, skirta vaikų miegui, turi būti apsaugota nuo vėjo, kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.

Lauko darželiai bus įpareigojami parengti ir patvirtinti veiksmų planą vaikų saugumui užtikrinti, esant ekstremalioms oro sąlygomis ir su veiksmų planu supažindinti lauko darželį lankančių vaikų tėvus.

A. Veryga pataisas siūlo reaguodamas į kitų valstybių praktiką. Mnisterijos duomenimis, lauko darželių veikla pripažinta ir vykdoma Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje, Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Austrijoje. Šios ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą vykdo lauke, dažniausiai miške, parke ar panašioje aplinkoje.