Svarbu: beržo žiedadulkių bus daugiau nei praėjusiais metais
Pa­va­sa­ri­nių aler­ge­ni­nių žie­da­dul­kių krū­vis ar­tė­ja prie mak­si­ma­laus. Ba­lan­džio mė­ne­sio pa­bai­go­je pa­grin­di­nis vaid­muo teks ber­žo žie­da­dul­kėms. Jos gau­siai by­ra sau­lė­to­mis ir sau­so­mis die­no­mis, net ir tuo­met, kai nak­ti­mis že­mės pa­vir­šių pa­den­gia šal­nos. Šie­met ber­žo žie­da­dul­kių se­zo­nas šiek tiek vė­luo­ja, bet prog­no­zuo­ja­mas gau­ses­nis nei pra­ėju­siais me­tais.

„Oru sklindančių žiedadulkių spektrą dar papildo ne vietinės, o atkeliaujančios iš Rusijos ir Suomijos alksnio žiedadulkės. Taip pat aptinkame gluosnio, tuopos, kiparisinių augalų žiedadulkių“, – sakė prof. dr. Ingrida Šaulienė, Šiaulių universiteto aerobiologė.

Tiems, kurie nori žiedadulkių krūvio prognozę tikrintis dažniau, gali pasinaudoti pasyfo.lt teikiama galimybe stebėti Copernikus programos CAMS ir Suomijos meteorologijos instituto SILAM įrankiais modeliuojamą žiedadulkių gausumą.

Šiaulių universiteto mokslininkai nuo šių metų balandžio mėn. siūlo unikalią galimybę – gauti alergijos žiedadulkėms prognozę Lietuvos ir Latvijos teritorijose. Galite visiškai nemokamai gauti personalinę alergijos prognozę atsisiuntę nemokamą mobiliąją programėlę PASYFO. Tokia prognozė kol kas pasiekiama tik Android sistemos įrenginiams.