Sprendžiamas klausimas dėl stabilesnių jaunųjų medikų garantijų
Sei­mas svars­tys svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos siū­ly­mus keis­ti gy­dy­to­jų re­zi­den­tų dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mą bei įtei­sin­ti eta­pi­nes kom­pe­ten­ci­jas.

Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), priėmus projektus didėtų jaunųjų gydytojų socialinės garantijos, jie galėtų teikti daugiau gydymo paslaugų pagal pasirengimo lygį. Pataisoms antradienį pritarus po pateikimo, toliau siūlymai bus svarstomi Seimo komitetuose.

Siūloma, kad visų rezidentų, kurie studijuoja valstybės lėšomis, universitetuose gaunama parama taptų sudėtine jiems mokamo darbo užmokesčio dalimi ir ligos, vaiko priežiūros atostogų atvejais jie gautų didesnes socialines išmokas, kauptų senatvės pensijai. Anot SAM, toks pokytis leistų užtikrinti stabilesnes jaunųjų medikų socialines garantijas.

Ministro A. Verygos teigimu, šiuo metu jaunieji medikai turi labai mažai galimybių tiesiogiai, be patyrusių medikų, dirbti su pacientais ir prisiimti visą atsakomybę, neretai yra priversti tik pildyti dokumentaciją.

„Jaunieji medikai nori daugiau galimybių ir anksčiau save realizuoti profesinėje srityje. Kitaip tariant, šiuo metu teisę teikti paslaugas pagal specializaciją jaunasis gydytojas įgyja tik pabaigęs rezidentūrą, o jos metu jo savarankiškumas nėra pripažįstamas. O tai yra neteisinga. Juk visi dar besimokantys gydytojai turi gauti galimybes tobulėti“, – sako ministras A. Veryga.

Įvedus etapines kompetencijas gydytojas rezidentas palaipsniui įgytų savo pasirinktos specialybės kompetencijas ir gautų tai patvirtinantį pažymėjimą. Anot SAM, pakopinės kompetencijos įgalintų gydytojus rezidentus palaipsniui prisiimti atsakomybę už įgytų įgūdžių taikymą ir užtikrintų nuoseklesnį perėjimą į savarankišką gydytojo specialisto praktiką.