Sostinės medikų algos augs iki 20 proc.
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė per me­tus sos­ti­nės šei­mos gy­dy­to­jams, pe­dia­trams, te­ra­peu­tams ir kar­tu su jais dir­ban­tiems slau­gy­to­jams ža­da pa­pil­do­mai iš­mo­kė­ti iki 4 mln. eu­rų.

Savivaldybės taryba trečiadienį patvirtino aprašą, pagal kurį vilniečių medikų algos iki 20 proc. turėtų didėti nuo šių metų gegužės.

Pasak savivaldybės pranešimo, Vilniaus savivaldybė nusprendė daryti įtaką tai finansavimo daliai, kuri tenka už pacientus, ją padidinama maždaug trečdaliu. Ne mažiau kaip 85 proc. iš savivaldybės skiriamų lėšų bus nukreiptos atlyginimams ar naujų šeimos gydytojų pareigybių steigimui, ne daugiau kaip 15 proc. – kitoms įstaigų reikmėms, kurios sudarys geresnes darbo sąlygas, mažins laukimo eilę, didins paciento apžiūros laiką, teigia savivaldybė.

Vyriausybė savo ruožtu nuo gegužės yra įsipareigojusi kelti visų šalies medikų algas vidutiniškai 20 procentų. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, gydymo įstaigoms dėl to numatoma papildomai skirti 99,5 mln. eurų.