Rusijoje įsigaliojo alkoholį ribojantys įstatymų pakeitimai
Ru­si­ja užd­rau­dė ga­my­bą bei pre­ky­bą ener­ge­ti­niais gė­ri­mais, ku­rių su­dė­ty­je yra to­ni­zuo­ja­mų­jų me­džia­gų ir ku­rie yra silp­nes­ni nei 15 laips­nių.

Tiesa, priimtame įstatyme numatyta viena išlyga. Gaminti tokio tipo alkoholinius gėrimus galima, tik jie turi būti eksportuojami į kitas šalis.

Taip pat įstatymas draudžia Rusijos Federacijos teritorijoje vienam žmogui gabenti daugiau nei 10 litrų nežymėto alkoholio, tai yra į šventę daugiau kaip kibiru savos gamybos samanės nešinas rusas sulauks bausmės. Neapklusus šiam reikalavimui gresia bauda nuo 3 iki 5 tūkst. rublių (43–72 Eur) bauda ir turimos produkcijos konfiskacija.

Be to, įstatymas išplečia duomenų, kuriuos reikės pateikti norint prekiauti alkoholiu viešojo maitinimo įstaigose, sąrašą.

Šiemet Rusijoje taip pat turėtų būti priimtas vyno ir vyndarystės įstatymas, ketinama svarstyti įvesti minimalią Rusijoje pagaminto vyno kainą.

Pasak Federalinės ir regioninės alkoholio rinkos tyrimo centro specialisto Vadimo Drobizo, pirmasis įstatymas itin pagerintų vyndarystės veiklą Rusijos Federacijoje. Antroji priemonė, įsitikinęs ekspertas, vietinio vyno gamybos mastus sumažintų kone du kartus.