Psichologai ragina Seimo narį Mykolą Majauską patylėti
Psi­cho­lo­gai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas My­ko­las Ma­jaus­kas bei ži­niask­lai­da ra­gi­na­ma at­sar­giau vie­šin­ti ir ko­men­tuo­ti sa­vi­žu­dy­bių at­ve­jus. 

Pranešime, kurį išplatino psichologė Julija Vlasovienė ir kurį pasirašė apie 50 specialistų, teigiama, kad „nepritariame viešai ir faktais nepagrįstai specialistų ir administracijos darbo kritikai, kurstančiai nepakantumą visuomenėje. Nurodome, kad žiniasklaidoje kritikuoti Kauno „Santaros“ gimnazijos administracijos ir specialistų veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 2006 metais publikuotas rekomendacijas „Savižudybių prevencijos gairės mokyklose“.

Informuojame, kad šiose rekomendacijose yra nurodyta, jog, reaguodama į savižudybės atvejį mokyklos bendruomenėje, krizių valdymo komanda siekia:

1. sumažinti kitų savižudybių ar bandymų žudytis tikimybę (taikant šviečiamąją veiklą, priemones imitacijos efektui sumažinti);

2. padėti mokyklos bendruomenei tvarkytis su netekties skausmu, gedėti velionio;

3. sumažinti destruktyvias įvykusios savižudybės pasekmes (N. Žemaitienė, „Už tylos sienos. Savižudybių prevencijos gairės mokyklose“, 2006).

Pabrėžiame, kad viešai pasmerktas administracijos sprendimas neinicijuoti tokių veiksmų kaip velionės nuotraukos kabinimas ar žvakučių deginimas atspindi ne nepagarbą nusižudžusiam asmeniui, tačiau rūpinimąsi moksleivių psichologine gerove ir pastangas išvengti imitacijos efekto. Imitacijos efektas gali pastūmėti į savižudybę kitus.

Apgailestaujame, kad LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko Mykolo Majausko apibendrinti komentarai apie savižudybių problemą žiniasklaidoje buvo panaudoti siekiant sustiprinti kritiką mokyklos bendruomenės veiksmams.

Siūlome LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkui Mykolui Majauskui viešojoje erdvėje nekomentuoti krizių komandos veiksmų tinkamumo, prieš tai neįsigilinus į faktus ir specialistų rekomendacijas.

Lietuvos psichologų bendruomeninė grupė“