Penki ilgo gyvenimo įpročiai
Net 12–14 me­tų ga­li­ma pa­il­gin­ti gy­ve­ni­mą iš­siug­džius pen­kis svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius. Kaip ra­šo „The New York Ti­mes“, ne­rei­kės nei nau­jų vais­tų, nei nau­jų gy­dy­mo bū­dų.

Tyrėjai išnagrinėjo dvi dideles duomenų bazes, kuriose sukaupta 34 metų išsami informacija apie daugiau nei 123 tūkst. vyrų ir moterų sveikatą bei gyvenimo būdą. Per tą laikotarpį užfiksuoti 42 167 mirties atvejai.

Per tyrimą susitelkta į penkis sveikos gyvensenos įpročius: tinkamai maitintis, nerūkyti, reguliariai sportuoti, saikingai vartoti alkoholio ir išlaikyti normalų svorį. Mokslininkai apskaičiavo, kad 50 metų vyras, išsiugdęs visus šiuos įpročius, gyvens vidutiniškai 12 metų ilgiau nei vyras, kuris neskyrė jiems tinkamo dėmesio. Moteris, išsiugdžiusi tuos pačius penkis įpročius, gyvens vidutiniškai 14 metų ilgiau nei moteris, nepaisiusi sveikos gyvensenos.

Kuo daugiau riziką mažinančių veiksnių, tuo ilgesnis numatomas gyvenimas. Pavyzdžiui, penkiasdešimtmetė moteris, išsiugdžiusi keturis sveikos gyvensenos įpročius, gali vidutiniškai gyventi apie 89 metus, tris – iki 87 metų ir du – iki 84 metų. Deja, mažiau nei 2 proc. tiriamųjų laikėsi visų penkių sveikos gyvensenos įpročių, o trečdalis – tik dviejų ar mažiau.

„Klausimas būtų, kaip pagerinti elgseną, – sakė tyrimui vadovavęs Harvardo universiteto medicinos profesorius dr. Frankas B. Hu. – Individualių pokyčių nepakanka. Mums reikia ryškių mitybos, fizinio aktyvumo ir socialinės aplinkos pokyčių, kad sveikesni pasirinkimai taptų prieinamesni, priimtinesni, norminiai.“