Nurašyti galios trokštančių psichopatų nereikia: gali suprasti kitų jausmus
Psi­cho­pa­tai sie­kia po­zi­ci­jų, iš ku­rių ga­li ma­ni­pu­liuo­ti ki­tais. Jie ne­tu­ri ti­krų drau­gų – tuos, su ku­riais bend­rau­ja, net ne­pa­gal­vo­ję pa­lik­tų, kad tik pa­ten­kin­tų sa­vo ga­lios troš­ki­mą. Jie el­gia­si tik taip, kaip ge­riau jiems, bet psi­cho­pa­tams vis tiek ne­svar­bu, ko­kios bus jų veiks­mų pa­sek­mės. Ta­čiau da­bar nau­jas ty­ri­mas kei­čia po­žiū­rį į psi­cho­pa­tus ir jų ga­lios troš­ki­mą.

Vienas iš esminių psichopatijos bruožų – visiškas empatijos nebuvimas. Ilgą laiką manoma, kad psichopatai nesuvokia kitų žmonių jausmų. Ne tik nesuvokia, bet ir nesidomi jais, net jei taip žeidžia savo artimiausius šeimos narius.

Ne tik nesuvokia, bet ir nesidomi jais, net jei taip žeidžia savo artimiausius šeimos narius.

Būtent dėl empatijos trūkumo psichopatai gali taip atvirai ir lengvai manipuliuoti kitais žmonėmis siekdami įgyti galios pozicijas, iš kurių gali valdyti ir dar daugiau žmonių. Tačiau kaip galima manipuliuoti žmonėmis, kai nesuvoki jų emocijų? Tai ilgą laiką buvo šioks toks psichopatijos paradoksas, tačiau dabar Jeilio universiteto mokslininkų atliktas tyrimas gali padėti atsakyti į šį klausimą.

Mokslininkai teigia, kad socialiniai ryšiai psichopatams iš tiesų yra didelė mįslė.

Jie taip lengvai nesuvokia kitų žmonių jausmų ir poreikių, nes yra susikoncentravę į save. Tačiau dabar mokslininkai teigia, kad empatijos nebuvimas yra tik natūrali jų būklė – dėdami pastangas psichopatai gali suvokti socialinės situacijos reikšmę ir kitų žmonių padėtį.

Psichopatai kartais tampa žiauriais nusikaltėliais, nes jiems jų veiksmų pasekmės visai nerūpi. Jie suvokia, kad gali atsidurti kalėjime ar tiesiog būti atstumti, tačiau ir toks rezultatas jų nejaudina. Dažnai psichopatai manipuliuoja kitais žmonėmis siekdami įgyti labai aukštas lyderio pozicijas visiškai be jokio tikslo. Jiems svarbu valdyti, kad viskas suktųsi aplink juos, o su sėkmė asocijuojami dalykai (pinigai, laisvė ir taip toliau) psichopatus jaudina mažiau. Ilgą laiką buvo manoma, kad taip yra dėl to, kad jie nejaučia kitų žmonių emocijų. Tai patvirtino ir tyrimai – psichopatams sunku iš veido išraiškos suvokti žmonių nuotaiką, įvertinti paslėptas reikšmes pokalbiuose, atskirti tikrą verksmą nuo dirbtinio. Tačiau dabar mokslininkai mano, kad psichopatai gali suvokti kitų žmonių emocijas, kai tik nori.

Mokslininkai pakvietė keletą kalinių dalyvauti tyrime. Iš pradžių jie turėjo atsakyti į kelis testo klausimus, kurie atskleidė, ar šie tyrimo dalyviai yra psichopatai. Tuomet jiems buvo pasiūlyta pažaisti kompiuterinį žaidimą. Tie, kurie neturėjo psichopatinių tendencijų, puikiai suvokė savo personažo emocijas – jie žinojo, kada jam nuobodu. Psichopatai pasirodė prasčiau, tačiau kai suvokė, kad tai svarbu norint laimėti žaidimą, jie galėjo skaityti personažo emocijas lygiai taip, kaip ir sutrikimų neturintys tyrimo dalyviai.

Dėdami pastangas psichopatai gali suvokti socialinės situacijos reikšmę ir kitų žmonių padėtį.

Taigi, mokslininkai mano, kad psichopatai negali automatiškai suvokti kitų žmonių emocijų. Tačiau, jei įdeda pastangų, jie gali interpretuoti, kaip jaučiasi kiti žmonės. Tiesa, ši informacija jiems vis tiek reikalinga tik manipuliavimui. Jei jokio atlygio nėra, jie kitų emocijomis tiesiog nesidomi.