Ne visur maudyklų vanduo švarus
Bir­že­lio mė­ne­sio an­tro­sios pu­sės mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad 4,6 proc. tir­tų mau­dyk­lų ne­ati­ti­ko Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mos HN 92:2007 „Pap­lū­di­miai ir jų mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė“ rei­ka­la­vi­mų. Gau­ti re­zul­ta­tai apie 108 mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bę iš 114 į ste­bė­se­nos są­ra­šą įtrauk­tų mau­dyk­lų.

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Kauno miesto Kauno marių II paplūdimio maudykloje – birželio 26 d. buvo nustatytas didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Šis parametras viršijo leidžiamas normas birželio 25 d. Panevėžio miesto Ekrano gamyklos tvenkinyje – 1,9 karto, Radviliškio rajono Eibariškių tvenkinio maudykloje – 1,7 karto, birželio 19 d. Anykščių rajono Rubikių ežero maudykloje – 4,1 karto, Zarasų rajono Sartų ežero maudykloje – 1,7 karto. Pakartotinai atlikus tyrimus Eibariškių tvenkinyje birželio 27 d. vandens kokybės atitiko reikalavimus, rašoma Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus pranešime spaudai.

Gauta informacija ir apie 87 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje rastas birželio 25 d. Panevėžio rajono Nevėžio upėje ties Nevėžio gyvenviete, birželio 18, 27 d. Mituvos užtvankoje Jurbarko rajone, birželio 21 d. Eišiškių miestelio tvenkinyje Šalčininkų rajone.

Visuomenė informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės „Aplinkos sveikata– Maudyklos Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje.