Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas – skulptorius Stasys Žirgulis
Sei­mas an­tra­die­nį pa­sky­rė skulp­to­rių Sta­sį Žir­gu­lį Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­ku.

Už jo paskyrimą balsavo 76 parlamentarai, prieš buvo 15 Seimo narių, susilaikė 12 politikų.

Šias pareigas jis turėtų eiti ketverius metus.

Kalbėdamas apie savo veiklos prioritetus S. Žirgulis minėjo, kad reikėtų plėsti sveikatos prevenciją. Anot jo, privalu pasirūpinti vaikais, jų užimtumu, kad jie „neliktų gatvėse arba vien tik prie kompiuterio“.

„Antras uždavinys – bendradarbiauti su valstybinėmis bei savivaldybių institucijomis, ministerijomis, universitetais, formuojant efektyvią sveikatos politiką. Ir be jokių abejonių, mes kviesimės tiek ministerijos žmones, tiek universitetų, kad gautume papildomą informaciją, kurią galėtume vėliau analizuoti ir teikti Sveikatos reikalų komitetui“, – kalbėjo S. Žirgulis.

Pernai suformuota Nacionalinė sveikatos taryba neturėjo pirmininko beveik metus, nes nesutarta dėl kandidatūros.

Nacionalinė sveikatos taryba yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija, skatinanti sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimą.