Ligoninėse trūksta I ir II grupių kraujo
Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad Lie­tu­vos li­go­ni­nė­se trūks­ta 0 (I) ir A (II) gru­pių krau­jo.

Centras kviečia donorus duoti kraujo visuose Lietuvos kraujo centruose.

„Nuo tavęs gali priklausyti sergančiojo sveikatos būklė, žmogaus gyvybė!“, – ragina centras.

Vilniuje kraujo galima duoti Nacionaliniame kraujo centre, Žolyno g. 34, taip pat mobiliame kraujo surinkimo punkte prekybos centre VCUP, Upės g. 9.