Kur dažniau gimdo paauglės: lietuvės lenkia ES vidurkį
Ar ži­no­jo­te, kad Lie­tu­va pa­ten­ka į TOP5 Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), kur di­džiau­sias gim­dan­čių pa­aug­lių skai­čius? Gim­dy­vių iki 20 me­tų dau­giau­sia Ru­mu­ni­jo­je (14,2 proc. nuo vi­sų gim­dy­mų skai­čiaus) ir Bul­ga­ri­jo­je (13,6 proc.)

Toliau rikiuojasi Vengrija (10,8 proc.), Slovakija (9,9 proc.) ir Lietuva (6,3 proc.), skelbia „Eurostat“ 2016 metų duomenys. ES vidurkis yra 4,9 proc.

Mažiausias procentas gimdžiusiųjų iki 20 metų yra Slovėnijoje (1,6 proc.), Italijoje (1,7 proc.) ir Nyderlanduose (1,8 proc.).

Vidutiniškai moterys Lietuvoje pirmojo vaiko susilaukia būdamos 27 metų. ES vidutiniškai moterys pirmą kartą pagimdo būdamos 29 metų.