Kodėl žaibuojant pavojinga praustis duše ar plauti indus?
Pla­čiai pa­pli­tęs pa­ta­ri­mas skel­bia, kad žai­buo­jant rei­kia lai­ky­tis at­okiau nuo van­den­tie­kio bei me­ta­li­nių ob­jek­tų, ta­čiau kas ga­li nu­tik­ti jei­gu ne­pak­lau­sy­si­te?

Trenkus žaibui elektra gali keliauti vamzdžiais ir vandeniu, o galiausiai nukrėsti ir jus pačius. Perkūnijos metu, tokios elementarios kasdienės veiklos kaip indų plovimas ar maudynės duše gali padidinti tikimybę būti nutrenktam žaibo, skelbia accuweather.com.

Patariama laikytis atokiau nuo daiktų, kurie namų viduje praleidžia elektrą. Pavojus kyla naudojantis ir bet kuriais į elektros tinklus įjungtais įrenginiais bei tais, kurie yra prijungti prie vamzdynų, pavyzdžiui, skalbimo mašinos bei indaplovės.

Žaibas gali trenkti už maždaug 15 kilometrų nuo griaustinio. Turėdami tai galvoje prisiminkite, kad jeigu išgirstate griaustinį, tai reiškia, kad esate žaibo smūgio regione ir tokiu atveju turėtumėte rūpintis savo saugumu.

Lauko pavėsinės, užuovėjos ir šunų būdos taip pat nėra saugios. Transporto priemonės metaliniais stogais yra saugios tik jei langai yra visiškai uždaryti.

Dalis žmonių mano, kad jei jų namuose įrengti plastikiniai vamzdynai, tai reiškia, kad audros metu jie praustis duše gali be menkiausio gresiančio pavojaus. Tai netiesa, nes pats vanduo taip pat gali tapti elektros laidininku.

Net ir lauke, netoli vandens balos trenkus žaibui, elektra nukrėsti gali bet ką, esantį greta jos.

Dar daugiau patarimų: Tai svarbu: kaip elgtis kai užklumpa perkūnija?

Būkite saugūs!