Kauno klinikose – pirmoji Lietuvoje mitralinio vožtuvo operacija per kateterį
Kau­no kli­ni­ko­se pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je per ka­te­te­rį at­lik­ta mi­tra­li­nio šir­dies vož­tu­vo ope­ra­ci­ja. Pa­sak me­di­kų, tai lei­džia šias pro­ce­dū­ras at­lik­ti su­nkiems li­go­niams, ku­rių ne­ga­li­ma bū­tų ope­ruo­ti at­ve­riant krū­ti­nės ląs­tą.

„Lietuvoje pirmą kartą mitralinis vožtuvas buvo protezuotas per kateterį. Pasaulyje tokių operacijų irgi yra tikrai keletas atlikta, pati pradžia“, – antradienį vykusioje spaudos konferencijoje sakė Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.

Pirmoji tokia operacija Kauno klinikose atlikta pernai metų gruodį, o šį antradienį – antroji. Šios procedūros laukia dar devyni pacientai.

Operacija, pasak medikų, yra sudėtinga dėl mitralinio vožtuvo formos, tačiau galimybė ją atlikti per kateterį leidžia operuoti pacientus, kuriems atlikti chirurginę operaciją dėl būklės būtų rizikinga.

„Mitralinis vožtuvas yra labai geometriškai sudėtinga struktūra. Kad būtų galima sukurti tokį protezą, kuris galėtų būti implantuotas į mitralinio vožtuvo poziciją, jau yra iššūkis inžinieriams“, – kalbėjo Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas prof. Rimantas Benetis.

Pasak mediko, operacija atlikta šuntuojant ir per dešinįjį prieširdį patekus į kairįjį prieširdį, specialiais prietaisais vožtuvas nuvestas į kairįjį skilvelį ir implantuotas. Šiai procedūrai reikalinga operacinė su specialia įranga, leidžiančia stebėti procesą: echokardijografo ir rentgeno aparato.

„Mūsų klinikoje, mūsų ligoninėje Kaune atidirbsime metodikos pagrindus, ant ko vėliau bus statoma masinė šių vožtuvų implantavimo technologija“, – sakė R. Benetis.

Kardiologijos klinikos gydytoja kardiologė Eglė Rumbinaitė sakė, kad daugumai pacientų, kuriems reikalinga ši operacija, būtų pernelyg sudėtinga ar net neįmanoma ją atlikti chirurginiu būdu.

„Šiems pacientams atlikti chirurginę vožtuvo korekciją būtų per daug rizikinga arba net neįmanoma. Pirmasis ir antrasis pacientai – ši metodika suteikė ir suteiks jiems ne tik ilgesnį gyvenimą, bet ir žymiai kokybiškesnį, su mažiau medikamentų“, – sakė ji.

Tai pirmas kartas pasaulyje, kai implantuojamas būtent tokio tipo vožtuvas – atliktas peršlauninis „Cardiovalve“ tipo biologinio mitralinio vožtuvo protezavimas.

„Implantavimas vyko gal tik pusvalandį, tačiau kūrėme implantą septynerius metus: medicininės įrangos kūrimas reikalauja ilgų metų sunkaus darbo“, – sakė firmos, kūrusios mitralinio vožtuvo protezą, vadovas Amiras Grossas.

Tai pirmas toks protezas, kurį implantuoti galima per kraujagysles, nedarant pjūvių krūtinėje, kas padidintų infekcijų riziką ir kitas komplikacijas.

Kol kas implantacijos atliekamos vykdant klinikines šių protezų studijas, todėl maždaug 150 pacientų jie suteikiami nemokamai. Vėliau bendrovė šiuos protezus Europoje pardavinės už maždaug 30 tūkst. eurų.