Kas sieja depresiją ir šokoladą?
Nuo dep­re­si­jos ken­čian­tys žmo­nės su­val­go dvi­gu­bai dau­giau šo­ko­la­do nei to ne­iš­gy­ve­nan­tys žmo­nės, ra­šo­ma PsyB­log­‘e. Kuo su­nkes­nė dep­re­si­ja, tuo dau­giau šo­ko­la­do su­val­go­ma, tei­gia­ma vie­na­me ty­ri­me.

Tyrime dalyvavo apie 1000 žmonių; domėtasi, kaip dažnai jie valgo šokoladą bei ar kenčia nuo depresijos. Rezultatai skelbia: depresija sergantys žmonės, tiek vyrai, tiek moterys per mėnesį suvalgo maždaug dvylika šokoladinių batonėlių atitinkantį šokolado kiekį. Vienu kartu suvalgomas maždaug vieną šokoladinį batonėlį atitinkantis šokolado kiekis. Depresija nesergantys žmonės per mėnesį suvalgo maždaug penkis šokoladinius batonėlius atitinkantį šokolado kiekį.

„Šiuo tyrimu patvirtiname jau seniai sklaidžiusius įtarimus, esą nusiminę ar liūdni žmonės užsimano suvalgyti šokolado. Vis dėlto, šįkart neanalizavome, ar šokoladas padėdavo žmonėms jaustis geriau ir ramiau, o gal kaip tik situaciją dar labiau pablogindavo“,– pasakojo tyrimo autorė Beatrice Golomb.

Svarstoma, ar šokoladas išvis gali kaip nors paveikti depresiją jaučiančius žmones.

„Nors suvalgius šokolado išauga kofeino, riebalų kiekis kraujyje ar žmogus pasijaučia energingesnis, šiuo atveju tai nieko nelėmė“.

Dar vienas tyrimas atskleidė, kad šalyse, kuriose įvykdoma daugiausiai savižudybių ar žmogžudysčių, suvalgoma ir daugiausiai šokolado. Tai leidžia numanyti, kad vis dėlto ryšio tarp depresijos ir šokolado esama.

Kita vertus, įrodyta, kad daugiau šokolado suvalgančios šalys gali pasigirti turinčios daugiau Nobelio premijos laimėtojų. Galime tikrai neabejoti – būtent juodasis šokoladas, kuriame gausu flavanoidų, gerina smegenų veiklą.

Parengė Giedrė Izabelė Janušaitė