Kas nuspręsta dėl ULAC direktoriaus pasisakymų – laikoma paslaptyje
Cha­miš­kais pa­si­sa­ky­mais pri­si­dir­bęs Už­kre­čia­mų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) va­do­vas Sau­lius Čap­lins­kas per mė­ne­sį tu­rė­tų iš­girs­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro ver­dik­tą, ar jis ga­li to­liau sė­dė­ti uži­ma­mo­se par­ei­go­se. Mi­nis­trą jau pa­sie­kė su­da­ry­tos ko­mi­si­jos iš­va­dos. Šios, it slap­ta in­for­ma­ci­ja, kol kas lai­ko­mos pa­slap­ty­je.

Ministras delsia

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymu sudaryta komisija atliko tyrimą dėl galimo ULAC vadovo Sauliaus Čaplinsko darbo drausmės pažeidimo ir jau pateikė išvadas. Ministras sprendimą turėtų priimti per trisdešimt dienų. Tiesa, kas rašoma išvadose – atstovė viešiesiems ryšiams neatskleidžia.

„Su tyrimo išvadomis nesame supažindinti. Mano žiniomis, komisija jokių drausmės pažeidimų nenustatė“, – tvirtina ULAC Švietimo ir komunikacijos skyriaus vedėjas Zigmas Nagys.

Savo ruožtu A.Veryga, įvertinęs pateiktas išvadas, atsakingiems SAM specialistams pavedė įvertinti ir papildomą informaciją, galinčią turėti įtakos sprendimui.

„Labai svarbu įvertinti ir tai, kad S.Čaplinskas kreipėsi į teismą dėl galimo garbės ir orumo pažeidimo po viešoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie jo pasisakymus ir veiklą. Šis faktas irgi turi būti vertinamas bendrame situacijos kontekste, prieš ministrui priimant sprendimą dėl ULAC vadovo S.Čaplinsko veiklos“, – aiškinama SAM pateiktame atsakyme.

Prarado pasitikėjimą

„Direktorius iš esmės prarado pasitikėjimą. Jei Užkrečiamų ligų ir AIDS centre rasta teisinių pažeidimų, ministras turi priimti ryžtingą sprendimą“, – sako Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Matulas.

Anot jo, kas jau kas, bet ULAC vadovas negali taip neigiamai atsiliepti apie ŽIV užsikrėtusius asmenis.

„Tai turėtų būti jo darbo kasdienybė, meilė, hobis ir kasdienis rūpestis.

Arba nedirbi darbo sąžiningai, nemyli tų žmonių ir nesirūpini jų problemomis. Vadinasi, tas darbas yra tik imitacija.

Kaip aš, būdamas moterų gydytojas, pradėčiau nederamai kalbėti apie nėštumą. Nėščia moteris yra mano gyvenimo svajonė, meilė, ta prasme, mano darbas, pašaukimas, hobis. Jei aš pamatau kur einančią nėščią moterį – man širdis atsigauna.

Tas pats su tais žmonėmis, apie kuriuos Čaplinskas pasisakė. Dėl kurių jis turėjo visą gyvenimą aukotis, dirbti“, – sako A.Matulas.

Ne toks kategoriškas ULAC vadovo atžvilgiu Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Remigijus Žemaitaitis:

„Lietuvoje per daug dramatizuoja tokius atvejus, tarsi žmogų reikia smerkti už tai, ką jis pasako, bet ne už tai, ką jis padarė. Tai patikrinkime, ar jo darbe per tiek metų yra broko, nekompetentingai dirbo, yra nusiskundimų, neigiamų audito išvadų. Už tai, kad jis pasakė, ką galvoja, iš emocinės būklės – reikėtų žmogui atleisti“, – sako R.Žemaitaitis.

Užsiminė apie pertvarką

Savo ruožtu SAM pažymi, kad šiuo metu vyksta valstybės institucijų konsolidavimo procesas, kurio tikslas pertvarkyti daugelį valstybės institucijų.

„Viena iš tokių įstaigų, apie kurios pertvarkymą kalbama jau senokai sveikatos sistemos įstaigų koridoriuose, yra ULAC. Tad siekiant daugiau aiškumo, funkcijų išgryninimo ir valstybės lėšų taupymo bei racionalaus jų naudojimo, yra siekiama kaip įmanoma labiau optimizuoti ne tik šios, bet ir kitų sveikatos sistemos institucijų darbą“, – rašoma SAM pranešime.

ULAC atstovas Z.Nagys nepraranda optimizmo.

„Mano žiniomis, SAM darbo grupės svarsto visų įstaigų prie ministerijos konsolidavimą ir ne tik visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, bet ir ligoninių regionuose mažinimą.

ULAC dirba, žinome savo funkcijas, turime daug partnerių ir siekiame pozityvių rezultatų“, – vilties nepraranda Z.Nagys.

Komentaras

Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė:

– Bendradarbiavimo su ULAC visą laiką trūko ir, galima sakyti, jo nebuvo. Dažnai įvairiuose susitikimuose, posėdžiuose mūsų pozicijos skirdavosi. Iš tikrųjų ŽIV problema Lietuvoje egzistuoja, skaičiai didėja labai sparčiai, kai visame pasaulyje einama link to, kad virusas yra sukontroliuotas. O mūsų, Lietuvos atsakas, yra prastas. Kyla klausimas – kas už tai yra atsakingas?

Per penkiolika mano patirties metų yra buvę du kartai, kai ULAC mus kvietėsi pokalbiui. Patys iniciavome dialogą su jais, nes kritikavome būtent žemo slenksčio kabinetų finansavimo skirstymo konkurso sąlygas, kurias realiai rengia ULAC ir tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Buvo keletą susitikimų ir kai kurios korekcijos buvo padarytos. O kitas susitikimas buvo prieš skandalą– prieš du tris mėnesius, kur ULAC pirmą kartą atvirai pasiūlė mums bendradarbiauti įvairiais ŽIV atsako klausimais. Mus iš tikrųjų labai nustebino toks žingsnis.

Aš manau, kad toks vadovas toliau negali eiti pareigų ir aš žinau, kad tų atleidimų yra jau buvę. Jei dar kartą atleidžiame ir vėl užmerkiame akis, tada niekas ir nesikeis.