Kaip nutraukti vaistų vartojimą?
Klau­si­mas: No­riu pa­klaus­ti spe­cia­lis­to, kaip nu­trauk­ti vais­to Que­tia­pin var­to­ji­mą? Ke­lis mė­ne­sius var­to­jau po 100 mg, da­bar var­to­ju tik perp­jo­vus tab­le­tę, tru­pi­nė­lį. Gy­dy­to­ja man jį sky­rė, nes blo­gai mie­go­jau, verk­da­vau, bet dep­re­si­jos ne­ra­do. Da­bar vėl ap­si­lan­kiau pas psi­chia­trę, pa­pa­sa­ko­jau kas yra ir ko­kia blo­ga bū­se­na ir lie­pė to­liau var­to­ti. Ne­nus­ta­tė kas man yra ir to­liau ski­ria to­kius nuo­dus, jau ne­be­ži­nau į ką kreip­tis, vi­si su­si­ta­rę ki­ša man šiuos nuo­dus, pra­ra­dus vil­tį gal­vo­jau net apie sa­vi­žu­dy­bę. Pra­šau pa­tar­kit, kaip nu­trauk­ti ir ko­kia ti­ki­my­bė, kad per ke­lis mė­ne­sius la­bai pri­pra­tau? Agnė

Komentuoja psichologė, geštalto psichoterapijos praktikė Evelina Vasiljeva

Laba diena, Agne,

Ačiū už laišką. Kaip, kada, kiek ir kokius vaistus vartoti nustato gydytojas, šiuo atveju – psichiatras. Skirti vaistus, reguliuoti jų dozę nėra psichologo kompetencija, todėl šiuo klausimu negalime patarti.

Iš jūsų laiško suprantu, jog nesate patenkinta gydymu, galbūt jaučiatės neišgirsta ir tuo pačiu jums neaišku, kas jums yra. Simptomai nesitraukia, o vaistus, turbūt, dėl šalutinio poveikio, vadinate „nuodais“.

Tokiu atveju, verta pasikalbėti su psichiatru, paaiškinti ko jūs norėtumėte, kas jums nepatinka, tiesiai užduoti jums rūpimus klausimus apie savo sveikatos būklę, pasidomėti nemedikamentinio gydymo galimybėmis. O jeigu nepavyks, visada galite apsilankyti pas kitą psichiatrą.

Laiške užsimenate, kad turite minčių apie savižudybę, todėl rekomenduoju kreiptis pagalbos ne tik į psichiatrą, bet ir psichologą ir/ar psichoterapeutą. Be to, tyrimais nustatyta, kad medikamentinis gydymas yra daug efektyvesnis kartu taikant psichoterapiją. Galbūt, taikant psichoterapiją bus lengviau sumažinti, o gal ir visai atsisakyti vaistų vartojimo.

Psichologė Evelina Vasiljeva | Intuityvi | Intuityvi terapija

Profesionali psichologinė pagalba >>

Nemokamos emocinės paramos tarnybos:

Jaunimo linija 8 800 28888, jaunimolinija.lt

Vaikų linija 116 111, vaikulinija.lt

Vilties linija 116123, viltieslinija.lt

Pagalbos moterims linija 8 800 66366, moteriai.lt

Emigrantams psyvirtual.lt

Linija Doverija (rusų k.) 8 800 77277

Pagalba nusižudžiusių artimiesiems artimiems.lt