Gausioms Rokiškio rajono šeimoms – nuolaidų kortelės
Dau­giau nei 300 gau­sių Ro­kiš­kio ra­jo­no šei­mų, au­gi­nan­čių po tris ir dau­giau vai­kų, nuo­lai­das pre­kėms ir pa­slau­goms ry­žo­si teik­ti per 30 vers­lo įmo­nių, kul­tū­ros ir spor­to įstai­gų.

Rokiškyje pradėtos dalinti šio rajono gausioms šeimoms skirtos nuolaidų kortelės. Jas turinčios gausios šeimos savojo miesto parduotuvėse, muziejuose, sporto klubuose gaus nuolaidų, kurių dydis nuo 5 iki 50 procentų paslaugos ar prekės vertės.

Idėja – iš Alytaus

Gausioms šeimoms skirtų nuolaidų kortelių idėja į Rokiškį atėjo iš Alytaus miesto. Dzūkijos sostinės gausios šeimos tokias korteles turi ir jomis naudojasi nuo 2015-ųjų. Nuolaidų kortelėmis taip pat aprūpintos ir gausios Varėnos rajono šeimos, šioje savivaldybėje kortelės galioja nuo 2017-ųjų. Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja Danguolė Kondratenkienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog rajono gausių šeimų atstovai vyko būtent į Alytų susipažinti su gausioms šeimoms skirtų su kortelių įdiegimu. O pačiame Rokiškyje gausioms šeimoms skirtomis nuolaidomis rūpintasi ieškant ryšių su galinčiaisiais jais teikti, organizuojant susitikimus, kuriuose įrodinėta, jog gausias šeimas derėtų remti ne pašalpomis, o nuolaidomis.

Didžiausią 50 procentų mėnesinio mokesčio nuolaidą gausioms šeimos skyrė Choreografijos mokykla bei Rokiškio kultūros centras įsigyjant bilietus į renginius, 30 procentų nuolaidos skirtos drabužiams, vairavimo kursams spaudai prenumeruoti, tautodailės centro edukacinėms programoms bei ekskursijoms į vieną iš rajone veikiančių ir šią paslaugą teikiančių ūkių. 20 procentų nuolaidos skirtos akiniams įsigyti, treniruotėms sporto klube, avalynei. 10 procentų nuolaidos suteiktos dantų gydymui, kompiuterinei įrangai, mėsos produktams, duonai, žaislams, miško ir aplinkos priežiūros technikai bei kelionėms. Penkių procentų nuolaidą suteikė baldų parduotuvė. Rokiškio kavinėse gausios šeimos gali gauti nuolaidas nuo 10 iki 20 procentų. Rokiškio krašto muziejuje apžiūrėti ekspozicijas visai gausiai šeimai kainuos keturis eurus, dalyvauti edukacinėse programose – penkis eurus.

Nuolaidos – nuo kitos savaitės

Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė teigė, jog pradėjus dalinti korteles susidurta su viena problema: pora įmonių pabrėžė, jog yra pasirengusios aptarnauti magnetinių kortelių turėtojus, tuo tarpu pagamintos paprastos popierinės kortelės. „Tai techninė problema, kurią netrukus išspręsime ir jau kitą savaitę gausios rajono šeimos gauti paslaugas ir pirkti prekes galės su joms taikomomis nuolaidomis“, – sakė Z. Čapliekienė.