Esame pakantesni nei latviai
Les­bie­čių, gė­jų, bi­sek­sua­lų, trans­ly­čių ir in­ter­sek­sua­lų (LGBTI) bend­ruo­me­nės pa­dė­tis Lat­vi­jo­je yra blo­giau­sia tarp vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rių, sa­ko­ma pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je tarp­tau­ti­nės ly­ti­nių ma­žu­mų aso­cia­ci­jos IL­GA Eu­ro­pos pa­da­li­nio at­as­kai­to­je „Rain­bow Eu­ro­pe 2018“.

Lietuva šiemet užėmė aukštesnę poziciją seksualinių mažumų teises vertinančiame tyrime, tačiau atsilieka nuo daugelio Europos Sąjungos šalių.

Seksualinių mažumų teises ginančios asociacijos „ILGA– Europe“ ataskaitoje Lietuvai šiemet skirta 37 vieta iš 49 šalių. Pernai vadinamajame „Vaivorykštės indekse“ Lietuva užėmė 39 vietą.

Lietuvos kaimynė Lenkija indekse užima 38-tą, Latvija – 40 vietą, Estija lenkia Baltijos šalis būdama 21-oje vietoje.

Geriausiai Europoje pagal seksualinių mažumų teisių užtikrinimą įvertina Malta, Belgija, Norvegija, paskutinės indekse yra Armėnija ir Azerbaidžanas.

Seksualinių mažumų padėtį „ILGA-Europe“ vertino pagal tokius kriterijus kaip gėjams suteiktos galimybės įsivaikinti, susituokti, įregistruoti civilinę partnerystę.

Taip pat stebėta, ar šalies įstatymai neįteisina homoseksualų diskriminacijos, ar jiems leidžiama organizuoti viešus renginius.