Aurelijus Veryga: vaistų nuo viduriavimo parduotuvėse nebus
Sei­mui pri­ta­rus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos ini­cia­ty­vai ne­tru­kus leis­ti kai ku­riais ne­re­cep­ti­niais vais­tais pre­kiau­ti par­duo­tu­vė­se ir de­ga­li­nė­se, vais­tų nuo vi­du­ria­vi­mo jo­se ne­bus. „Gal­vo­jant apie pa­cien­tų sau­gu­mą, po dis­ku­si­jų iš są­ra­šo iš­im­ti vais­tai, stab­dan­tys vi­du­ria­vi­mą“, – po Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio tre­čia­die­nį BNS tei­gė mi­nis­tras. Po­sė­dy­je pri­tar­ta mi­nis­te­ri­jos par­eng­toms Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­soms dėl pre­ky­bos kai ku­riais vais­tais ne vais­ti­nė­se.

„Dalis viduriavimų būna infekciniai ir tada jų stabdyti negalima (...). Žmogus paprasčiausiai gali nežinoti, dėl ko viduriuoja – dėl maisto ar yra kažkoks infekcinis susirgimas“, – aiškino A. Veryga.

Pasak jo, jau yra numatytas preliminarus vaistų, kurias bus galima prekiauti mažmeninės prekybos vietose, sąrašas, o galutinai jis bus paskelbtas, kai Seimas priims pataisas.

Ministras sakė, jog parduotuvėse galės būti prekiaujama ir kelių pavadinimų, bet tos pačios veikliosios medžiagos vaistais. Veiklioji medžiaga galėtų būti tik viena, išskyrus augalinius ir homeopatinius preparatus.

Jei Seimas pritars, nuo šių metų lapkričio ne vaistinėse būtų prekiaujama vaistais nuo temperatūros, skausmo, įskaitant gerklės, uždegimo, priešalerginiais, skrandžio rūgštingumą mažinančiais ir antiseptiniais (žaizdoms dezinfekuoti) vaistais.

Pataisos numato, kad parduotuvėse ar degalinėse įsigytų vaistų gyventojai grąžinti ar pakeisti negalėtų. Prekybininkams siūlo uždrausti teikti informaciją apie turimus vaistus, jų nebūtų galima parduoti asmenims iki 16 metų, pažeistose pakuotėse, prekybos automatuose, nestacionariose vietose. Etanolio turinčiais vaistais nebūtų galima prekiauti.

Įteisinus prekybą kai kuriais nereceptiniais vaistais parduotuvėse ar degalinėse, jų negalima būtų laikyti savitarnos skyriuose, parduoti daugiau kaip vienos to paties pavadinimo vaisto pakuotės, be to, nebūtų galima siūlyti kito vaisto, jeigu norimo nėra. Prekybos vietose privalėtų būti raštiški įspėjimai, kad pardavėjas neteikia informacijos apie vaistus, o prie kasos jie turėtų būti laikomi atskirai nuo kitų prekių.

Dėl naujos prekybos vaistais tvarkos Seimas planuoja apsispręsti iki atostogų, kurios turėtų prasidėti liepą.