Žiemos olimpiadoje dopingo kontrolę vykdys ir lietuvė Rūta Banytė
Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės (RVUL) gy­dy­to­ja or­to­pe­dė trau­ma­to­lo­gė Rū­ta Ba­ny­tė pa­kvies­ta dirb­ti do­pin­go kon­tro­lės par­ei­gū­ne va­sa­rio 8–25 d. Pie­tų Ko­rė­jo­je, Pjong­čan­go aps­kri­ty­je, vyk­sian­čio­se 23-io­sio­se žie­mos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Ter­mi­nių trau­mų sky­riaus gy­dy­to­ja – vie­nin­te­lė Pa­bal­ti­jo ša­lių at­sto­vė šių­me­tė­je olim­pia­do­je.

„Antidopingo taisyklės apsaugo kiekvieno sportininko teisę į sąžiningą kovą. Vertinu galimybę aukščiausio rango varžybose užtikrinti, kad tik „švarūs“ sportininkai galėtų varžytis vieni su kitais ir tik leidžiamais būdais siektų aukščiausių apdovanojimų“, – sako R.Banytė.

Savo ruožtu, RVUL direktorius dr. Algimantas Pamerneckas džiaugiasi, kad Ligoninėje dirbantys specialistai vertinami ir kitose srityse.

„Manau, kad tai išties svarbus pasiekimas, nes olimpiada – aukščiausio lygio sporto renginys, kuriame susiburs geriausi viso pasaulio sportininkai. Džiaugiuosi, kad mūsų gydytoja turi užsitarnavusi gerą vardą ne tik dirbdama gydytoja ortopede traumatologe Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, bet užtikrindama sąžiningumo principų laikymąsi sporto pasaulyje“, – sako dr. A.Pamerneckas.