Švedija siekia teisės organizuoti 2026 metų žiemos olimpiadą, prisidedant Latvijai
Šve­di­jos olim­pi­nis ko­mi­te­tas penk­ta­die­nį pra­ne­šė pa­tei­kęs pra­šy­mą leis­ti ša­liai or­ga­ni­zuo­ti 2026 me­tų žie­mos olim­pi­nes ir par­olim­pi­nes žai­dy­nes, ku­rių ro­gu­čių spor­to rung­tys vyk­tų Lat­vi­jo­je.

Švedijos kampanijos atstovas Richardas Brisius ssakė, kad kalnų slidinėjimo rungtys vyktų Orėje, šuoliai su slidėmis – Faliune, rogučių sporto varžybos – Latvijos mieste Siguldoje, o visi kiti renginiai – Stokholme.

Ketvirtadienį trijų Švedijos sričių gubernatoriai išreiškė „tvirtą paramą“ pasiūlymui surengti 2026-ųjų olimpiadą jų regionuose.

Dėl teisės surengti olimpiadą taip pat varžosi Italija kartu su Kortina d'Ampecu.